» bostik » hydroizolace

ANTISULFAT

nízkoviskózní vodní roztok pro ošetření solí kontaminovaného zdiva

ANTISULFAT

Slouží jako dočasné opatření pro ošetření vlhkého a solí kontaminovaného zdiva. Používá se pro dočasnou ochranu během hydraulického zrání následně aplikovaných materiálů na minerální bázi.

 

 

APLIKACE

Minerální podklad musí být savý, pevný a nosný. Podklad musí být bez sádry, bitumenu, tuku, olejů, prachu, barev a dalších separačních látek. Solí napadená omítka musí být kompletně odstraněna. Drolivé spáry se musí vyškrabat. Veškeré nepevné částice se následně odstraní ocelovým kartáčem. Vápenné nebo pojivové nátěry se musí odstranit pískováním nebo frézováním.
ANTISULFAT je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat. Nanáší se celoplošně ve dvou pracovních krocích pomocí štětce nebo vhodným stříkacím zařízením. První nátěr se pro nasycení zdiva ředí vodou v poměru 1:1. Nátěr se ponechá zaschnout (6 až 18 hodin) a přípravek se aplikuje ještě jednou neředěný. S další úpravou povrchu je možné započít nejdříve 24 hodin po aplikaci druhé vrstvy. Případné zbytky přípravku se okartáčují a započne se s aplikací systému AQUASTOPP.

Není určen na pohledové zdivo. Výrobek nepředstavuje trvalou ochranu proti soli.

VYDATNOST

Měrná spotřeba činí v závislosti na nasákavosti podkladu 0,5 až 1,0 kg/m².

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +25 °C

barva

transparentní

hustota

1,00 g/cm³

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg912,82
10 kgna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze