» bostik » hydroizolace

AQUA BLOCKER

izolování staveb na bázi SMP

UNIVERZÁLNÍ IZOLACE SMP

Aqua Blocker je nestékavá izolace konstrukcí staveb ve shodě s DIN 18195, bez obsahu rozpouštědel, vody a bitumenu. Po vyzrání je izolace vodotěsná, přemosťující trhliny až 10 mm a odolná vůči agresivní spodní vodě.

Výrobek na bázi SMP technologie Aqua Blocker, kombinuje bezpečné přemostění trhlin a vodotěsnost běžně používaných bitumenových silnovrstvých stěrek se zpracovatelskými výhodami bitumenových nátěrů. Nabízí velmi dobrou přilnavost i na slabě vlhkých podkladech.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

Snadné nanášení válečkem nebo ozubenou stěrkou, vysoce flexibilní, přemosťuje trhliny do 10 mm, připravena k okamžitému nanášení pro interiér i exteriér, přilnavost na vlhké podklady, má výbornou přilnavost k bitumenovým pásům, azbestocementu, plechu i betonu, má vysokou pružnost a tažnost i za záporných teplot, použití i bez penetrace podkladu, bez rozpouštědel, bez bitumenu a silikonu, velmi rychlé schnutí, parobrzda.

 

 

APLIKACE

Vhodnými podklady jsou veškeré zdicí tvárnice, beton, OSB desky, hoblovaná P+D prkna a popískované bitumenové pásy. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin nebo ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa se předem uzavřou, resp. vyrovnají reprofilační maltou SPRAVBETON nebo FOFRBETON. Ostré hrany se upraví zaoblením. Suchý podklad se opatří penetračním nátěrem RENOGRUND PU RAPID, který se ponechá úplně vyschnout, k aplikaci izolace však musí dojít nejpozději do 36 hodin od nanesení penetrace. Je připraven k okamžité aplikaci.

IZOLACE STAVEB

Používá se pro izolace svislých ploch, jako např. sklepních obvodových stěn. Nanáší se ve dvou vrstvách celoplošně a rovnoměrně pomocí velurového válečku s krátkým vlasem. V místech rohů, koutů a při menších opravných pracích můžete aplikaci provádět štětcem.

Minimální hodnoty pro provádění izolace dle zatížení

zatížení tloušťka po vyzrání spotřeba armovací síť
zemní vlhkost a prosakující voda > 1,5 mm cca 2,3 kg/m² ne
netlaková voda při vyšším zatížení > 2,0 mm cca 3,0 kg/m² ano – v koutech a rozích
tlaková a zadržená prosakující voda > 2,0 mm cca 3,0 kg/m² ano – celoplošně

IZOLACE STŘECH

Před aplikací na PIB/EPDM pásy proveďte vlastní zkoušky pro ověření přilnavosti. Volně položené staré krytiny odstraňte. Vlhké podklady (i případná zateklá vlhkost) mohou způsobit tvorbu boulí a odfuků. Na plochách větších než 25 m², na plochách starých podkladů a na plochách z OSB desek se do první čerstvé vrstvy izolace zapracuje v celé ploše těsnicí vlies STŘECHOTEX s přesahem 5–10 cm, včetně překrytí koutů a rohů (vytažení na atiku) a míst napojení. Jakmile se stane první vrstva izolace pochozí, je možné nanášet druhou vrstvu. Celková tloušťka izolace musí být 2,00 mm, včetně těsnicího vliesu 2,50 mm.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí při použití v systému cca 1,5 kg/m² / 1 mm.

UPOZORNĚNÍ

Bitumenové podklady mohou způsobit změnu barvy výrobku. Změna barvy nepředstavuje žádnou vadu nebo technické omezení funkce výrobku. Vlhké podklady mohou být v oblasti střech příčinou vzniku boulí a odfuků. Při nedodržení předepsané minimální tloušťky vrstvy může dojít ke vzniku trhlin a struktury materiálu. zabraňte migraci změkčovadel apod. mezi izolovaným podkladem a výrobkem. Využití výrobku při sanacích střech je potřeba chápat pouze jako udržovací práce.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +35 °C, nejlépe +15 °C až do +25 °C

barva

světle šedá

doba tuhnutí

mezi 1. a 2. vrstvou 8 hodin (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba tvrdnutí

plná zatížitelnost po 25 hod (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

faktor difúzního odporu

4290

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

speciální informace

čistitelná nitroředidlem C 6000

třída reakce na oheň

B2 (normálně zápalné)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
1 kgna dotaz
14 kg
2×7 kg alusáček
3 044,64
290 mlna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze