» bostik » hydroizolace

DICKBESCHICHTUNG 1K+

jednosložková stěrková izolace pro izolace budov na pozitivní straně

BITUMENOVÁ SILNOVRSTVÁ STĚRKA 1K+

DICKBESCHICHTUNG 1K+ po zaschnutí představuje trvalou izolaci proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. Typickými oblastmi použití je izolování sklepů, podzemních garáží, základů, základových desek, míst napojení a trubních prostupů apod.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • vysoce flexibilní
  • přemosťující trhliny
  • vodotěsná a odolná vůči běžné, vůči betonu agresivní vodě

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušena. Výrobek nesmí být aplikován na plochy, které jsou trvale mokré nebo které nemohou proschnout. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Ostré hrany se upraví zaoblením. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou TRASSZEMENTMÖRTEL. Nasákavý podklad se opatří penetračním nátěrem z bitumenové emulze BITFLEX naředěné v poměru 1:6 vodou, který se ponechá minimálně 2 hodiny zaschnout. Staré bitumenové nátěry vyžadují zvláštní úpravu. V těchto případech se obracejte na náš technicko-obchodní poradenský servis.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

DICKBESCHICHTUNG 1K+ je již od výrobce namíchána do optimální hustoty. Neředit !

POUŽITÍ

Na svislé plochy se natahuje ve dvou rovnoměrných vrstvách přímo z vědra ozubeným hladítkem. Z praxe doporučujeme nejprve ozubenou stěrkou nanést rovnoměrnou vrstvu izolace a hladkou stranou hladítka následně dorovnat drážky mezi ozubením, čímž se povrch izolace vyrovná a vyhladí. Po zaschnutí takto aplikované první vrstvy postup opakujeme i ve druhé vrstvě. Pro snadnější vyhlazení povrchu izolace doporučujeme povrch hladítka navlhčit.

V oblastech s nebezpečím vzniku trhlin, jako např. u smíšeného zdiva, otevřených, neomítnutých stykových spár a u kamenného zdiva z velikých formátů použijte armovací síť. Armovací síť použijte vždy u přechodů venkovní zeď/základ.

Ochranné, drenážní nebo izolační desky se lepí bodovým nanesením DICKBESCHICHTUNG 1K+ na desky, které se poté přitlačí do zaschlé izolace. Desky nesmí být bodově nebo přímkově zatěžovány.

U kamenného zdiva z velkých formátů a při aplikaci na vodorovné plochy musí být materiál aplikován v síle vrstvy minimálně 6 mm.

VYDATNOST

použití spotřeba armovací síť
proti zemní vlhkosti 4–5 l/m² v koutech a rozích
proti tlakové vodě 6–7 l/m² ano – celoplošně
pro lepení desek 1 l/m² ne

UPOZORNĚNÍ

Během zpracování a zrání nesmí být materiál vystaven dešti. Zatěžování vodou od strany z podkladu musí být zabráněno i po vyzrání izolace. DICKBESCHICHTUNG 1K+ musí být před aplikací dalších produktů zcela proschlá. Teprve poté je dosaženo konečných vlastností izolace a mechanické pevnosti, která je důležitá např. pro možnost zasypání stavební jámy.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

černá

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
30 l1 650,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Husovo náměstí 48
588 13 Polná
klasická verze