» bostik » hydroizolace

K11 SULFATEX SCHLÄMME

síranům odolná izolační stěrka s hydraulickým zráním

SÍRANOVZDORNÁ IZOLAČNÍ STĚRKA

Vodotěsná stěrková hmota, která ochraňuje stavební konstrukci před působením vlhkosti, spodní vody a jinými zdroji vody. Je výjimečně soudržná, odolná síranu, vysoce přilnavá, brzy zatížitelná a neobsahuje žádné složky agresivní vůči kovům. Po prvním kontaktu s vodou se stěrka stává trvale vodotěsnou. Reaktivní složky výrobku pronikají do kapilárního systému konstrukce podkladu, kde vyplňují a natrvalo uzavírají kapiláry. Po vyzrání je povlak mrazuvzdorný a voděodolný.

K11 SULFATEX SCHLÄMME musí být aplikována na stranu přivrácenou ke zdroji vody, přičemž podkladní konstrukci chrání před působením vůči betonu agresivní vody se silným obsahem síranů.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • odolná vůči mrazu a výkvětům solí
  • smrštění ≤ 2 ‰
  • přetiratelná po dvou dnech

 

 

APLIKACE

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, rovný, suchý, bez trhlin apod. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou z trasového cementu. Podklad musí být bez sádry, bitumenu, tuků a olejů, prachu, barev a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci.

Podklad musí být před aplikací důkladně navlhčen. Správně navlhčený podklad zůstává až do konce aplikace matově vlhký. Případně stojící voda musí být z podkladu před nanesením výrobku odstraněna.

K11 SULFATEX SCHLÄMME se smísí s takovým množstvím vody, dokud se nedosáhne plastické konzistence. Mísící poměr zpravidla činí 9 litrů vody na 25 kg pytel. Pro dosažení vyšší přilnavosti materiálu doporučujeme použít ZUŠLECHŤUJICÍ PŘÍSADU (přidáním v množství min. 30 % mísící vody). Nanášení izolační stěrky se provádí zednickou štětkou, smetákem nebo stříkáním. Při zpracovávání musí být výrobek důkladně promíchán. Materiál se nanáší minimálně ve dvou pracovních krocích, vždy celoplošně. Materiál musí v každém místě vykazovat potřebou tloušťku, přičemž nesmí být aplikován v síle vrstvy nad 2,5 mm! První vrstva izolace nesmí být před nanesením vrstvy druhé úplně zaschlá. Dojde-li k zaschnutí první vrstvy, je nutné její povrch před nanesením vrstvy další navlhčit vodou.

UPOZORNĚNÍ

Podklad musí být sytě navlhčen, dodržujte mísící poměr, rychlost zrání nezkracujte pomocí ventilátorů apod., zabraňte silnému slunečnímu svitu, mrazu, dešti a příliš rychlému schnutí. Výrobek lze po vyzrání přetírat běžně dostupnými barvami.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí při použití pro izolaci proti zemní vlhkosti cca 2,0 kg/m² při dvou vrstvách (cca 1,2 mm), pro izolaci proti tlakové vodě cca 4,0 kg/m² při dvou vrstvách (cca 2,4 mm)

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +35 °C

báze

síranu odolný cement, alkalicky reaktivní oxid křemičitý

doba tuhnutí

cca 4 hodiny

doba tvrdnutí

cca 8 hodin

hustota

cca 1,1 kg/l

pevnost v tahu za ohybu

≥ 7,0 N/mm²

pevnost v tlaku

≥ 60,0 N/mm²

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

speciální informace

čištění pracovních pomůcek ihned po použití vodou

vodotěsnost

> 7 barů (70 m vodního sloupce)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
25 kgna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze