» bostik » hydroizolace

KIESEY INJEKTCREME

infuzní clona

INJEKTÁŽNÍ KRÉM

Je určen pro zhotovení dodatečné vodorovné izolace ve zdivu s trvale funkčním vodu odpuzujícím (hydrofobizujícím) účinkem. Zastavuje prostup a vzlínání vlhkosti ve zdivu a vlhké zdivo trvale vysuší.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • vhodné pro trvalé vysušení zdiva z celých i dutých tvárnic, z cihelného, kamenného a smíšeního zdiva, betonu, škvárobetonu, porobetonu (YTONG) a pískovce.
  • jednoduchá a rychlá aplikace (inovační způsob aplikace z plastových kartuší)
  • přesné dávkování
  • ošetření jen z jedné strany zdiva
  • bez zápachu
  • ekologicky zcela nezávadné
  • není agresivní vůči ocelové výztuži

 

 

APLIKACE

Princip metody spočívá v tom, že do vlhké zdi se vodorovně vyvrtají otvory o průměru 12 mm v rozteči 150 mm. Hloubka vrtaných otvorů by měla končit 15–50 mm od opačného povrchu vrtané zdi. Před zahájením injektáže se z vyvrtaných otvorů důkladně vysavačem vysaje nebo stlačeným vzduchem vyfouká prach. Přiložená hadička se nasune na špičku kartuše, vsune se do vyvrtaného otvoru a ten se přípravkem plně vyplní. Pro vytlačování se používá běžná ruční pistole na plastové kartuše. Aplikace se provádí do vodorovných vrtů v jedné řadě a pouze v jedné pracovní operaci. Otvory se mohou po dokončení práce vyplnit hydroizolační maltou VODOTĚS. Doba vysušení ošetřené zdi je závislá na její tloušťce, nasákavosti zdicího materiálu, na teplotě a intenzitě větrání. Vysušující účinky jsou patrné obvykle za 2–5 týdnů. Po 7–14 dnech lze přikročit k novému omítnutí ošetřených (izolovaných) stěn. Původní omítku je nezbytné odstranit do výšky cca 0,5–0,8 m nad původní hranici zvlhnutí zdiva, je vhodné proškrábnout spáry mezi cihlami či kameny, odstranit veškerý nesoudržný materiál a zbavit povrch zdiva prachu a úlomků. Na takto připravený podklad se nanese sanační omítka HASSAN, nebo omítka se SANAČNÍM KONCENTRÁTEM 3v1, dle WTA 2–2–91.

VYDATNOST

tloušťka stěny 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm
průměr vrtáku 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
hloubka vrtu 85 mm 185 mm 285 mm 385 mm
orientační spotřeba na bm 145 ml 145–290 ml 290 ml 435–580 ml
orientační spotřeba na bm 1/2 kartuše 1/2–1 kartuše 1 kartuše 3/2–2 kartuše

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +25 °C

barva

transparentní

hustota

1,6 ±0,2 g/cm³

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
290 mlna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze