» bostik » hydroizolace

SK 3000 S VORANSTRICH

základový penetrační nátěr a adhézní můstek

BITUMENOVÝ PŘEDNÁTĚR

SK 3000 S VORANSTRICH je vodou ředitelný penetrační nátěr pro veškeré lehce vlhké nebo silně nasákavé podklady a podklady s velkými póry pro zlepšení přilnavosti SK 3000 S DICHTUN­GSBAHN.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • připravený k okamžitému použití

 

 

APLIKACE

Při nízkých teplotách musí být zaručeno, že povrch podkladu je před aplikací výrobku bez ledu. Vlhkost, která je obsažena ve zdivu musí mít možnost vystoupení z konstrukce. V případě uzavření vlhkosti v konstrukce hrozí riziko tlaku par, které mohou zapříčinit separaci nanášených výrobků od podkladu.

SK 3000 S VORANSTRICH se přímo z vědra v potřebném množství odlije na podklad a rozprostírá se válečkem, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením. Nanáší se v jedné celoplošné a rovnoměrné vrstvě. Na méně nasákavé nebo vlhké podklady lze výrobek při zpracovávání do +5 °C pro snazší zpracovatelnost naředit v poměru 1:1 vodou.

Během nanášení a následně po dobu než se na povrchu nátěru vytvoří film (cca 1 až 3 hodiny) nesmí na povrch nátěru dopadat srážková voda.

SK 3000 S VORANSTRICH musí být před započetím dalších prací úplně proschlý a musí vykazovat dostatečnou přilnavost k podkladu. Na jeho povrchu nesmí být rosa nebo kondenzovaná vlhkost, při nízkých teplotách led.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí v jedné vrstvě cca 300 g/m².

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

-5 °C až do +30 °C

barva

černá

hustota

1000 kg/m³

obsah sušiny

60%

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

speciální informace

zabraňte působení přímého slunečního svitu

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
10 kgna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze