» bostik » montážní lepidla

SUPERFIX XTREM

jednosložkový elastický hybridní těsnicí a lepicí tmel

SUPERFIX XTREM

SUPERFIX XTREM je vzdušnou vlhkostí tvrdnoucí tmel, určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů (vyjma PE, PP a teflonu) v exteriéru i interiéru, v oblastech pod vodou, v bazénech a v mokrém prostředí.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

 • extrémně vysoká počáteční lepicí síla
 • extrémně vysoká konečná pevnost
 • lze nanášet na slabě vlhký podklad
 • bez obsahu rozpouštědel
 • pachově neutrální
 • bez tvorby puchýřů a odfuků
 • nepatrné smrštění
 • lepení širokého spektra materiálů
 • bez obsahu silikonu a izokyanátů
 • dobrá odolnost proti UV
 • přetíratelný

 

 

APLIKACE

Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). U plastových výrobků a nátěrů vždy proveďte test přilnavosti a snášenlivosti, neboť např. u akrylátových nátěrů může z důvodu migrace změkčovadel dojít ke ztrátě přilnavosti.

SUPERFIX XTREM je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.

Před nanášením je třeba odříznout konickou horní část kartuše, našroubovat přiložený aplikátor a zaříznout ho podle potřeby. Vytlačování se provádí lisem (pistolí), a to v rovnoměrné vrstvě do spáry. Nejlepší přilnavosti dosáhneme tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu (vzduchové kapsy) a při úpravě tvaru spáry je tlakem dosaženo úplného kontaktu tmele s povrchy spojovaných materiálů. Spojované/lepené materiály musí být okamžitě přiloženy, bez odvětrání tmelu. Optimální tloušťka lepidla pro zajištění elastického spojení by měla být min. 2 mm. Požadovaný tvar těsnění je třeba vytvořit do 10 minut po nanesení nejlépe stěrkou namočenou do vody s přídavkem saponátu. Vyvarujte se vniknutí saponátového roztoku mezi těsněné spoje, neboť tento roztok způsobuje ztrátu adheze. Celkové vytvrzení tmelu závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 3 metry spáry o průřezu 10×10 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +35 °C

barva

bílá

báze

silan-modifikované polymery

doba do vytvoření slupky

15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrzování

2 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

hustota

1,56 g/cm³

konečná pevnost

370 kg / 10 cm²

odolnost proti teplu

- 40 °C až do +100 °C

počáteční lepicí síla

270 kg/m²

protažení při přetržení

>100%

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

18 měsíců

tvrdost Shore A

60

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
450 g177,99

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze