» bostik » montážní lepidla

SUPERMETALL

SUPERMETALL

SUPERMETALL je určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů v exteriéru i interiéru. Pro lepení i utěsňování spár s malým pohybem, speciálně v kovozpracujícím průmyslu a při montážích vzduchotechnických zařízení. K lepení a utěsňování přechodových a klempířských lišt (hliník, nerez), utěsňování nerezových potrubí apod. I pro lepení dřeva, cihel, betonu, polystyrenu a množství plastů. Zaručuje přilnavost i na slabě vlhkém, nerovném nebo hrubém podkladu. Nepoužívejte pro lepení a spárování přírodního a umělého kamene.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • bez obsahu rozpouštědel
  • pachově neutrální
  • bez tvorby puchýřů a odfuků
  • nepatrné smrštění
  • lepení širokého spektra materiálů
  • bez obsahu silikonu a izokyanátů

 

 

APLIKACE

Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

SUPERMETALL je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.

SUPERMETALL aplikujeme rovnoměrně na povrch jednoho z lepených/tme­lených materiálů. Nejlepší přilnavosti dosáhneme tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu (vzduchové kapsy) a je-li při úpravě tvaru spáry tlakem dosaženo úplného kontaktu tmelu s povrchy spojovaných materiálů. Lepené materiály musí být okamžitě přiloženy, bez odvětrání tmelu. Načaté balení pokud možno okamžitě spotřebujte. Požadovaný tvar je nutno vytvořit v rámci udané doby zpracovatelnosti. Pro dosažení požadovaného tvaru spáry doporučujeme používat například vodou zvlhčený hladký kousek dřeva. Zamezte pronikání vody mezi tmelený materiál a tmelicí hmotu!

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 3 metry spáry o průřezu 10×10 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +40 °C

barva

hliníková

báze

silan-modifikované polymery

doba do vytvoření slupky

12 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrzování

3 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

hustota

1,06 g/cm³

odolnost proti teplu

-40 °C až do +80 °C

pevnost v tahu

2,50 N/mm²

protažení při přetržení

400 %

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

tvrdost Shore A

40 (4 týdny, +23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

změna objemu

< -3 %

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
305 gna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze