» bostik » obklady

ARDACOLOR XTREM EASY

barevné epoxidové spárovací hmoty

ARDACOLOR XTREM EASY

ARDACOLOR XTREM EASY jsou spárovací hmoty určené pro spárování chemicky a mechanicky silně zatěžovaných keramických krytin, skleněné i porcelánové mozaiky a kyselinovzdorných kabřinců.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

ARDACOLOR XTREM EASY je úředně přezkoušen dle DIN 13888 – RG a DIN 12004 – R2T.

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vodorovné i svislé spáry mohou být široké od cca 1,5 mm do 12 mm. Teplota podkladu při aplikaci a po dobu zrání musí být minimálně +10 °C, přičemž spárované plochy během zpracování a zrání nesmí být vystaveny teplotním změnám (např. přímý sluneční svit). ARDACOLOR XTREM EASY při použití výrobku jako lepidla musí být teplota podkladu, vzduchu a obkladového materiálu minimálně +15 °C při zpracování a následně po dobu minimálně 48 hodin minimálně +12 °C.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nejlepší zpracovatelské vlastnosti jsou při +20 °C. Při nízkých teplotách je potřeba výrobek temperovat. Při vyšších teplotách ochladit ve vodní lázni. Po úplném vyprázdnění tvrdidla B do vědra se složkou A se vrtačkou, optimálně vybavenou mísící spirálou WKR obě složky smísí do dosažení homogenní konzistence a směs se ponechá 3 min. odstát. Připravený materiál je nutno zpracovat a z povrchu obkladu umýt během udané doby zpracovatelnosti. Doba zpracovatelnosti je závislá na teplotě, například při +20 °C činí cca 50 minut, při +30 °C činí 40 minut. V případě zpracovávání menších množství je potřeba složky A a B přesně odvážit. Bezpodmínečně je potřeba dodržet mísící poměr 3 hmotnostní díly složky A vůči 1 hmotnostnímu dílu složky B.

Připravená směs se nanáší speciálním stěrkovým hladítkem ARDAL WFB do suchých a čistých spár až dojde k jejich úplnému vyplnění připravenou epoxidovou hmotou. Přebytečný materiál se odstraní stažením v diagonálním směru k průběhu spár stěrkovým hladítkem WFB. U extrémně širokých spár je na stěny možno použít stabilitu zvyšující přísadu ARDACOLOR MIX.

Po odstranění přebytečného materiálu plastovou stěrkou se zbylý materiál spárovací hmoty čistí, pokud možno, malým množstvím vody. K čištění používejte teplou vodu a speciální pad WCPW nebo WCPB s držákem WDB z našeho příslušenství. Závěrečný závoj setřete měkkou houbou, jako např. Viskoseschwamm.

Povrch obkladu je bezpodmínečně nutné ještě opakovaně čistit čistou, měkkou houbou s častým vyždímáním a umytím houby v čisté a teplé vodě. S tímto pracovním krokem je potřeba vyčkat do doby, kdy se spárovací hmota již stane lehce zavadlou. V závislosti na teplotě tato doba činí 1–5 hodin. Zejména neglazované nebo matné glazury obkladových materiálů jsou citlivé na včasné vyčištění.

Doporučujeme vyspárovanou plochu po zaschnutí spárovací hmoty důkladně překontrolovat, přičemž případný závoj na glazovaných površích lze nejpozději do 6 hodin po aplikaci spárovací hmoty odstranit vydrhnutím technickým lihem. Použití teplé vody zjednodušuje čištění.

Pracovní pomůcky vyčistěte vodou okamžitě po ukončení práce, před zaschnutím.

UPOZORNĚNÍ

U keramických krytin s neglazovaným povrchem je nutné provést vlastní zkoušky s možností čištění povrchu materiálu beze zbytku výrobku.

ARDACOLOR XTREM EASY obsahuje epoxidovou pryskyřici. Senzibilizace při styku s kůží možná. Při kontaktu s kůží ihned omýt množstvím vody s mýdlem. Při práci používejte vhodné ochranné pracovní rukavice a ochranné brýle. Důsledně dbejte pokynů v Bezpečnostním listu výrobku, který Vám na vyžádání zašleme.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

dle vzorkovnice

báze

epoxidová pryskyřice

GISCODE

RE 1

hmotnost objemová

1,6 g/ml

pevnost v tlaku

60 N/mm²

přídržnost

25 N/mm² (kamenina/kamenina)

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

6 měsíců

statický modul pružnosti v tlaku

4200 N/mm² (při zkoušce na ohyb)

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
5 kg
842 béžová
na dotaz
5 kg
843 středně šedá
na dotaz
5 kg
845 starobílá
na dotaz
5 kg
846 antracit
na dotaz
5 kg
849 stříbrně šedá
na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze