» bostik » obklady

ARDAGRIP CLASSIC

PENETRACE

ARDAGRIP CLASSIC slouží pro přípravu sádrových omítek, sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek, stavebních desek na bázi sádry, stejně jako podkladů z pórobetonu, betonu, dřevotřískových desek, vápenných a cementových omítek, anhydritových litých a cementových potěrů před kladením keramických krytin nebo nanášením hydroizolační tekuté fólie ARDAL FLEXDICHT (viz. příslušný technický list). Pro vnitřní i venkovní použití.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • na nasákavé podklady
  • pro vnitřní i venkovní použití
  • k okamžitému zpracování
  • bez obsahu rozpouštědel

 

 

APLIKACE

Podklad musí být pevný, čistý, bez oleje a starých nátěrů a na vzduchu vyschlý. Vždy důsledně dbejte předpisů a doporučení výrobců použitých materiálů na bázi sádry, týkajících se povoleného obsahu vlhkosti a minimální tloušťky.

ARDAGRIP CLASSIC je nutné před zpracováním promíchat a pomocí válečku nebo štětce neředěnou v rovnoměrné vrstvě nanášet na podklad, kde se nechá zaschnout do transparentního filmu. Při nanášení zabraňte tvorbě kaluží. Předměty s citlivými povrchy nebo podlahové krytiny v okolních místnostech je třeba chránit před potřísněním např. zakrytím. Po vyschnutí jsou pro lepení keramických krytin určeny ARDAL malty pro tenké lože nebo je možné provést hydroizolační nátěr tekutou fólií ARDAL FLEXDICHT.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí cca 0,08–0,150 kg/m² (v závislosti na podkladu).

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

světle zelená

báze

modifikovaná akrylová pryskyřice

doba vytvrzování

2 hodiny (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

GISCODE

D 1

hustota

1,0 g/cm³

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

viskozita

nízká

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
10 kgna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze