» bostik » plnivo a omítky

ARDALAN W 140

cementová malta pro vyrovnání a opravy

ARDALAN W 140

ARDALAN W 140 slouží k vyrovnávání a vyhlazování povrchů stěn a stropů, vyplňování děr a prohlubní, k omítnutí hlubších nerovností před následným lepením keramických krytin v interiéru. Receptura je optimalizována pro rychlý postup dalších prací v oblasti renovací a sanací stropů a především stěn. Díky technologii lehčených plnidel máte, oproti běžným materiálům, zaručené vysoké pokrytí plochy.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • technologie lehčených plnidel
  • vyhlazování a vyrovnávání stěn a stropů
  • do interiéru
  • díky lehčeným plnidlům vysoká vydatnost
  • velmi snadno se natahuje a vyhlazuje
  • rychlé tvrdnutí a schnutí
  • i v silné vrstvě schne bez trhlin a pnutí
  • do 25 mm v jednom pracovním kroku
  • lze vyhladit filcovým hladítkem

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být trvale suchý, čistý (bez nečistot, oleje, mastnoty, vosků a dalších separačních látek), bez trhlin, pevný v tahu a tlaku. Neměl by být příliš hladký ani hrubý. Řiďte se i souvisejícími normami, směrnicemi a stavem rozvoje techniky. Savé a pórovité podklady opatřete penetrací ARDAGRIP CLASSIC. Nesavé podklady penetrujte pomocí ARDAGRIP XPRESS.

NÁVOD K POUŽITÍ

ARDALAN W 140 zpracovávejte v rozsahu teplot +5 °C až +30 °C. 20 kg balení rozmíchejte vrtačkou s míchací spirálou v cca 6,0 litrů čisté vody až do dosažení homogenní konzistence bez hrudek. Maltu nechejte minimálně 3 minuty odstát a znovu krátce promíchejte. Při +20 °C je malta zpracovatelná 30–40 minut a připravená pro nanášení v požadované tloušťce vrstvy. Přibližně po 1 hodině je vrstva malty natolik zavadlá, že ji lze dále upravovat, např. vyhlazovat roztočením filcovým hladítkem. Pokud se bude malta pouze obkládat keramickou krytinou, dostačuje stažení jejího povrchu ostrými tahy hladítkem. Zrající vrstvy chraňte před příliš rychlým schnutím (např. přímým slunečním svitem, průvanem nebo vysokou pokojovou teplotou).

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

šedá

báze

cement zušlechtěný polymery s lehčenými plnidly a obsahem trasu

doba zpracovatelnosti

cca 30 – 40 minut

GISCODE

ZP1

hmotnost objemová suché zatvrdlé směsi

cca 1400 kg/m³

hmotnost sypná

cca 1600 kg/m³

měrná spotřeba

1,1 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

6 l/20kg

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

6 měsíců

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
20 kgna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze