» bostik » plnivo a omítky

HAFTEMULSION-KONZENTRAT

latexová disperze

ZUŠLECHŤUJICÍ PŘÍSADA

HAFTEMULSION-KONZENTRAT se používá:

Díky přísadě zhotovíte vápenné nátěry odolné vlivům počasí a smáčení, soudržné maltové spáry bez trhlin, stejně jako podezdívky a venkovní omítky. Emulze kromě toho slouží jako impregnace drolivých a/nebo porézních omítek, malt a potěrů, stejně jako pro fixaci štěrkového přitížení plochých střech.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • odolná vůči mrazu a výkvětům solí

 

 

APLIKACE

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, rovný, suchý, bez trhlin apod. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním MALTOU Z TRASOVÉHO CEMENTU (Trasszementmörtel). Podklad musí být bez sádry, bitumenu, tuků a olejů, prachu, barev a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci.

HAFTEMULSION-KONZENTRAT je čistá latexová disperze, která jako přísada do kalů, malt, omítek a potěrů napomáhá dobré zpracovatelnosti, přilnavosti ke konstrukci, pružnosti a flexibilitě. Podle použití se nanáší kartáčem, štětcem nebo zednickou lžící.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí při použití jako adhezní můstek cca 150 l/m², jako přilnavá malta cca 0,08 až 0,15 l/m², jako modifikátor do IZOLAČNÍ STĚRKY 1K 10–30 % objemu mísící vody, jako modifikátor malty v závislosti na tloušťce 5 až 10 % objemu mísící vody.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +35 °C

hodnota pH

10,5 - 11,5

hustota

cca 1,01 g/ml

obsah sušiny

0 %

pevnost v tahu

> 1,5 N/mm²

protažení při přetržení

> 1000

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

speciální informace

čištění pracovních pomůcek ihned po použití vodou

viskozita

cca 80 mPa.s

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
10 lna dotaz
30 lna dotaz
5 lna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze