» bostik » příprava podlahy

ARDALAN BEST

samorozlévácí cementová stěrková hmota prémiové kvality, s malým pnutím, čerpatelná

ARDALAN BEST

ARDALAN BEST slouží před pokládáním podlahových krytin ve vnitřních prostorách ke tmelení, vyrovnání a nivelizaci potěrů, rychleschnoucích potěrů a betonových stropů v tloušťkách vrstvy 1–15 mm v jednom pracovním kroku. Již po 12 hodinách je vystěrkovaná podlaha připravena pro instalaci podlahových krytin, včetně parket! Díky tuhnutí s malým pnutím se použití doporučuje i na vyrovnání litého bitumenu v tloušťce vrstvy 3–5 mm. Od tloušťky 3 mm vhodná pro zatěžování paletovými vozíky (po uzavření povrchu vhodným nátěrem). Pouze pro vnitřní použití!

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

 • prodloužená otevřená doba
 • rychlé hydraulické tuhnutí
 • pochozí již 2–3 hodiny po aplikaci
 • čerpatelná pomocí PUMPING TRUCK
 • rychlá pokládka po 12 hodinách
 • nastavitelná pískem pro tloušťky do 30 mm
 • mimořádně hladký povrch
 • mimořádně malé pnutí během schnutí
 • vynikající rozliv v tenké vrstvě
 • pro zatěžování kolečkovými židlemi od tl. 1 mm
 • ideální pro aplikace raklem
 • nivelizující
 • vhodná pod parkety od tloušťky vrstvy 2 mm
 • vhodná pro zatěžování paletovými vozíky od tloušťky 3 mm (při použití vhodného uzavíracího nátěru)

 

 

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad dle DIN 18 365, resp. DIN 18356 musí být trvale suchý, čistý (bez špíny, mastnoty, tuků, vosků a dalších činitelů způsobujících oddělování), bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a neměl by být příliš hladký nebo drsný. Podklady citlivé na vlhkost musí být ošetřeny níže uvedenými základovými a zušlechťujícími nátěry:

podklad základní nátěr příprava
cementové nebo anhydritové potěry (přebroušené a vysáté) NIBOGRUND G 17 ředění 1:1 vodou
xylolitový potěr NIBOGRUND E 30 důkladně zasypán pískem
teraco, kamenná dlažba a ostatní hladké a nenasákavé NIBOGRUND EXPRESS  

Při aplikaci základového nátěru na nasákavý podklad z cementového potěru, ředěným NIBOGRUND G 17, lze ARDALAN BEST aplikovat na ještě vlhký nátěr. V ostatních případech musí základový nátěr před aplikací stěrkové hmoty zcela zaschnout.

NÁVOD K POUŽITÍ

Do čisté nádoby se natočí čistá, studená voda, vsype se ARDALAN BEST a pomocí míchacího přístroje o max. 600 ot./min se prášek stěrkové hmoty důkladně rozmíchá, dokud se nedosáhne stejnoměrné konzistence bez hrudek. Doporučuje ponechat minimálně 2 minuty odstát a znovu krátce promíchat. Hmota se ihned poté nanáší na podklad a v případě nutnosti se uhlazuje pomocí ocelového hladítka. Při silnějších tloušťkách se čerstvá směs odvzdušňuje jehlovým válečkem. Při uvažované tloušťce vrstvy přes 15 mm (do 30 mm) se stěrková směs musí nastavit ostrým pískem zrnitosti 0–4 mm, jak je zmíněno níže. Písek se do směsi přidává jako poslední složka.

směs bez nastavení pískem nastavená směs
cca 6,75 l vody cca 7,00 l vody
25,0 kg ARDALAN BEST 25,0 kg ARDALAN BEST
  16,0 kg (= 65 % hmotnostních) písku 0–4 mm
spotřeba: cca 1,5 kg/m²/mm cca 1,0 kg/m²/mm

Při velkoplošných pracích lze ARDALAN BEST nanášet strojově. Eventuálně následné tmelení pomocí ARDALAN BEST se nejlépe provádí, když je první vrstva pochozí, ale ještě vlhká. Dojde-li k jejímu vyschnutí, musí se před druhým tmelením opatřit základovým nátěrem NIBOGRUND G 17 (ředit vodou v poměru 1:1).

UPOZORNĚNÍ

Tuhnoucí vrstvy je nutné chránit proti příliš rychlému vyschnutí, které zapříčiňuje např. přímý sluneční svit, průvan, vysoká pokojová teplota apod. Před lepením krytin musí být vyrovnávací vrstva plně proschlá! V okamžiku, kdy je stěrková hmota pochozí, doporučujeme v místnosti zajistit dostatečné větrání. Vysoká vlhkost vzduchu v místnosti prodlužuje dobu schnutí, nízká vlhkost vzduchu dobu schnutí naopak zkracuje.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

šedá

báze

speciální cementy a umělé pryskyřice

doba zpracovatelnosti

40 minut

GISCODE

ZP 1

měrná spotřeba

1,5 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

6,75 l/25kg

pochůznost

2 - 3 hodiny

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

6 měsíců

speciální informace

vhodné pro zatěžování kolečky vozíků a pojízdných křesel (DIN 68 131) od tl. 1 mm

vyzrálost pro pokládku

12 hodin

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
25 kgna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze