» bostik » příprava podlahy

NIBOPLAN S

NIVELAČNÍ HMOTA DO 5 MM

NIBOPLAN S slouží před pokládáním podlahových krytin ke tmelení, vyrovnání a nivelizaci potěrů, rychleschnoucích potěrů a betonových stropů v tloušťkách od 2 do 5 mm v jednom pracovním kroku. Pouze pro vnitřní použití!

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • samorozlévací
  • možnost aplikace v tenkých vrstvách
  • rychlé hydraulické tuhnutí
  • vhodná pro zatěžování kolečkovými židlemi
  • vhodná pro podlahové topení
  • vysoká pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu

 

 

APLIKACE

Podklad dle DIN 18 365, resp. ČSN 744505 musí být trvale suchý, čistý (bez špíny, mastnoty, tuků, vosků a dalších činitelů způsobujících oddělování), bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a neměl by být příliš hladký nebo drsný. Podklady musí být ošetřeny níže uvedenými základovými a zušlechťujícími nátěry:

podklad základní nátěr příprava
silně nasákavé cementové potěry NIBOGRUND G 17 ředění 1:1 až 1:3 vodou
anhydritové nebo sádrové mazaniny (přebroušené a vysáté) NIBOGRUND G 17 ředění 1:1 vodou
potěry z hořečnaté mazaniny NIBOGRUND E 30 důkladně zasypán pískem
potěry z hořečnaté mazaniny NIBOGRUND G 11  

Při základování savých podkladů z cementového potěru, ředěným NIBOGRUND G 17, lze tmelící hmotu nanášet na ještě vlhký přednátěr. V ostatních případech musí přednátěr před nanesením tmelící hmoty zcela zaschnout.

NIBOPLAN S se vsype do vědra s vodou a pomocí míchacího přístroje o max. 600 ot./min se prášek stěrkové hmoty důkladně rozmíchá, dokud se nedosáhne stejnoměrné konzistence bez žmolků. Směs se doporučuje ponechat minimálně 2 minuty odstát a znovu krátce promíchat. Hmota se ihned poté nanáší na podklad a v případě nutnosti se uhlazuje pomocí ocelového hladítka. Pro tloušťky vrstvy nad 5 mm, stejně jako pro vyrovnání podkladu před lepením parket, se používá stěrková hmota NIBOPLAN 300. Eventuálně následné tmelení pomocí NIBOPLAN S se nejlépe provádí, když je po první vrstvě již možno chodit, ale je ještě vlhká. Dojde-li k jejímu vyschnutí, musí se před druhým tmelením opatřit penetračním nátěrem NIBOGRUND G 17 (ředit vodou v poměru 1:1).

UPOZORNĚNÍ

Tuhnoucí vrstvy je nutné chránit proti příliš rychlému vyschnutí, které zapříčiňuje např. přímý sluneční svit, průvan, vysoká pokojová teplota apod. Před lepením krytin musí být vyrovnávací vrstva plně proschlá!

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí cca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky. Mísící poměr činí cca 6,0 l vody / 25 kg prášku.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

šedá

báze

speciální cementy a umělé pryskyřice

GISCODE

ZP 1

pochůznost

cca 2 hodiny/2mm

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

speciální informace

vhodné pro zatěžování kolečkovými židlemi (ČSN EN 12529) od tl. 2 mm

vyzrálost pro pokládku

cca 48 hodin/2mm

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
25 kgna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze