» bostik » příprava podlahy

RENOGRUND PU RAPID

zábrana proti zbytkové vlhkosti, bez obsahu rozpouštědel

PU PENETRACE RYCHLÁ

RENOGRUND PU RAPID slouží ke zpevnění povrchu podkladu, jako adhezní můstek na podkladech se zbytky lepidel a, při aplikaci ve dvou vrstvách, i jako zábrana proti zbytkové vlhkosti z betonového podkladu a cementového potěru do max. 4,5 CM-%.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • jednosložkový
  • velmi rychlé schnutí
  • bez obsahu rozpouštědel
  • silná přilnavost
  • schopnost pronikat hluboko do podkladu

 

 

APLIKACE

Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku a důkladně vyzrálý. Anhydritové podlahy se předem zabrousí a vysají.

RENOGRUND PU RAPID je připravena přímo k nanášení velurovým válečkem, aby bylo zajištěno důkladné uzavření pórů a optimální navázání výrobku s podkladem. K vytvoření zábrany proti pronikání zbytkové vlhkosti z podkladu je nutné nátěr aplikovat ve dvou krocích. Před další aplikací přípravku musí dojít k zaschnutí předešlého nátěru (1–2 hodiny, maximálně 6 hodin). Druhý nátěr se nanáší ve směru kolmém na směr nátěru prvního. Čerstvý nátěr se zasype stejnoměrným množstvím suchého křemičitého písku.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) jako jednovrstvý základový nátěr je cca 150 g/m², jako dvouvrstvá zábrana proti vlhkosti cca 250–300 g/m². Zásyp křemičitým pískem 2,5–4,0 kg/m².

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+15 °C až do +25 °C

barva

červenohnědá

báze

polyuretan

hustota

1,20 g/cm³

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
1,1 kgna dotaz
11 kgna dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze