» bostik » tmely

BOSTIK 2720 MS

jednosložkový elastický hybridní těsnící tmel

SPÁROTĚSNIČ MS

BOSTIK 2720 MS je vzdušnou vlhkostí tvrdnoucí tmel, určený pro utěsňování dřevěných i kovových konstrukcí a pro vyplňování spár v oblasti pozemního stavitelství dle DIN 18540-F.

 

 

VÝHODY, POUŽITÍ

  • bez obsahu rozpouštědel
  • pachově neutrální
  • bez tvorby puchýřů a odfuků
  • nepatrné smrštění
  • přilnavost na široké spekturum materiálů
  • bez obsahu silikonu a izokyanátů
  • dobrá odolnost proti UV
  • přetiratelný
  • použití pro exteriér i interiér

 

 

APLIKACE

Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

BOSTIK 2720 MS je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.

Před nanášením je třeba odříznout konickou horní část kartuše, našroubovat přiložený aplikátor a zaříznout ho podle potřeby. Vytlačování se provádí lisem (pistolí), a to v rovnoměrné vrstvě do spáry. Vyvarujte se třístranného ulpění tmelu. Nejlepší přilnavosti dosáhneme tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu (vzduchové kapsy) a při úpravě tvaru spáry je tlakem dosaženo úplného kontaktu tmele s povrchy spojovaných materiálů. Požadovaný tvar těsnění je třeba vytvořit do 10 minut po nanesení nejlépe stěrkou namočenou do vody s přídavkem saponátu. Vyvarujte se vniknutí saponátového roztoku mezi těsněné spoje, neboť tento roztok způsobuje ztrátu adheze. Celkové vytvrzení tmelu závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 3 metry spáry o průřezu 10×10 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +40 °C

barva

dle vzorkovnice

báze

silan-modifikované polymery

doba do vytvoření slupky

2–3 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrzování

2 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

elastické zotavení

> 70 %

hustota

1,50 g/cm³

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

tvrdost Shore A

25

změna objemu

< -3 %

 

 

BALENÍ

balenícena Kč
290 ml
bílá
128,77
290 ml
černá
128,77
290 ml
šedá
128,77
600 ml
antracit
209,46
600 ml
betonově šedá
209,46
600 ml
bílá
209,46
600 ml
cementově šedá
209,46
600 ml
černá
209,46
600 ml
středně šedá
209,46
600 ml
šedá
209,46
600 ml
štěrkově šedá
209,46
600 ml
tmavě hnědá
209,46

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

DOKUMENTACE

 

 

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Husovo náměstí 48
588 13 Polná
klasická verze