» konstrukční fitinky » KŘÍŽENÍ

35

úhlový spojovací kříž

konstrukční fitinka typ 35

Velmi používaný typ pro svázání svislé trubky s vodorovnými, přičemž v jednom směru je průchozí a ve druhém směru se trubky ve fitince napojují. Osy všech trubek se protínají.

+420 567 225 111


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verze