» bostik » hydroizolácie

ISOLIER-FLÜSSIG

3. krok pri izolácii budov na negatívnej strane (odvrátenej od zdroja vody)

TĚSNICÍ TEKUTINA AQUASTOPP

ISOLIER-FLÜSSIG je použitá ako tretia vrstva v izolačnom systéme AQUASTOPP.

ISOLIER-FLÜSSIG reaguje s pojivami PUDER-EX a SPEZIALSCHLÄMME v kapilárnom systéme podkladovej konštrukcie, kedy vytvára mimoriadne pevnú zmes silikátov a zaisťuje zakotvenie izolačného systému v stavebnej konštrukcii. Týmto je zabránené ďalšiemu priestupu vody zo stavebnej konštrukcie. Po vyzretí je výrobok mrazuvzdorný a odolný voči výkvetom solí.

ISOLIER-FLÜSSIG je modifikovaný roztok disilikátu (tj. soli kyseliny kremičitej) s vysoko účinnými zmáčadlami. Bez obsahu rozpúšťadiel.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • je elektrostaticky vodivý

 

 

APLIKÁCIA

Podklad pri použití výrobku ako súčasť systému AQUASTOPP tvorí tesniaci púder PUDER-EX.

ISOLIER-FLÜSSIG sa, tzv. mokrý do mokrého, aplikuje štetcom (ukotví zaizolovanú plochu v podklade). Bez dlhšieho omeškania sa nanesie murárskou štetkou SPEZIALSCHLÄMME v podobe uzatváracieho náteru; po cca 15 minútach sa miesto ešte raz pretrie hydroizolačnou stierkou SPEZIALSCHLÄMME, čím získate minerálny podklad pre priľnutie následne aplikovaných hmôt (OBKLADOLEP, sanačný systém HASSAN, podlahový poter apod.).

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) je pri použití v systéme AQUASTOPP cca 0,5 kg/m².

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

báza

alkalický roztok disilikátu

hustota

1,20 g/cm³

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

špeciálne informácie

AQUASTOPP, systémový produkt

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
5 kgna dotaz
10 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia