» bostik » hydroizolácie

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU

dvojzložková minerálna izolačná stierka

IZOLAČNÍ STĚRKA 2K

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU predstavuje po preschnutí trvalú izoláciu proti tlakovej vode pôsobiacej z pozitívnej aj negatívnej strany stavebnej konštrukcie. Typickými oblasťami použitia je izolovanie pivníc, podzemných garáží, zásobníkov pitnej vody, plavární, betónových prvkov, tunelov a šácht proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Slúži rovnako v oblasti sanácie betónu ako adhézny mostík

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU je dvojzložková izolačná stierka, pozostávajúca z cementového spojiva s alkalickore­aktívnou kyselinou kremičitou a nízkoviskóznej plastovej emulzie, ktorá po vytvrdnutí na minerálnom a nosnom podklade bez obsahu sadry vytvára mimoriadne priľnavú a rýchlo zaťažiteľnú izolačnú vrstvu. Po vyzretí je izolačná vrstva mrazuvzdorná, morskej vode odolná a premosťuje vlasové trhliny.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • premosťuje trhliny do 0,1 mm

 

 

APLIKÁCIA

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, rovný, suchý, bez trhlín a pod. Veľké póry, hniezda štrku, drobivé škáry, otvorené trhliny a pod. vyplňte maltou TRASSZEMENTMÖRTEL. Podklad musí byť bez sadry, bitúmenu, tukov a olejov, prachu, farieb a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu.

Podklad musí byť pred aplikáciou dôkladne navlhčený. Správne navlhčený podklad zostáva až do konca aplikácie matne vlhký. Prípadne stojaca voda musí byť z podkladu pred nanesením výrobku odstránená.

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU sa miešaním pri pomalých otáčkach vmiesi do plastovej emulzie (objemovo tomu zodpovedajú 3 diely na 1 diel zložky), pokiaľ sa nedosiahne homogénna konzistencia stierky bez hrudiek. Do K11 FLEX SCHLÄMME GRAU nesmie byť pridávaná voda. Na dosiahnutie jednoduhšej spracovateľnosti doporučujeme premiešanú zmes ponechať 1 minútu odstáť a znovu krátko premiešať. Nanášanie stierky sa vykonáva murárskou štetkou, kefou alebo vhodným striekacím zariadením. Izolácia sa nanáša v dvoch vrstvách vždy celoplošne. Vrstva izolácie musí byť v každom mieste nanesená v dostatočnej hrúbke. Prvá vrstva izolácie nesmie byť pred nanesením vrstvy druhej úplne zaschnutá. Pokiaľ dôjde k zaschnutiu prvej vrstvy, je potrebné jej povrch pred nanesením ďalšej vrstvy navlhčiť vodou.

UPOZORNENIE

Aplikovaný materiál taktiež nesmie byť vystavený pôsobeniu mrazu. Výrobok je možné po vyzretí pretierať bežne dostupnými farbami.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje pri použití v systéme cca 2,5–3,0 kg/m² pri dvoch vrstvách (1,5–1,8 mm).

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +35 °C

GISCODE

ZP 1

pevnosť v ťahu za ohybu

≥ 5,0 N/mm²

pevnosť v tlaku

≥ 17,0 N/mm²

premostenie trhlín

0,1 mm

prídržnosť

> 1,6 N/mm²

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

špeciálne informácie

čistenie pracovných pomôcok ihneď po použití vodou

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
20 kg
(15 + 5)
46,26

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia