» bostik » hydroizolácie

K11 SULFATEX SCHLÄMME

K11 SULFATEX SCHLÄMME

SÍRANOVZDORNÁ IZOLAČNÍ STĚRKA

Vodotesná stierková hmota, ktorá ochraňuje stavebnú konštrukciu pred pôsobením vlhkosti, spodnej vody a inými zdrojmi vody. Je výnimočne súdržná, odolná síranom, vysoko priľnavá, skoro zaťažiteľná a neobsahuje žiadne zložky agresívne voči kovom. Po prvom kontakte s vodou sa stierka stáva trvalo vodotesná. Reaktívne zložky výrobku prenikajú do kapilárneho systému konštrukcie podkladu, kde vyplňujú a natrvalo uzatvárajú kapiláry. Po vyzretí je povlak mrazuvzdorný a vodeodolný.

SÍRANOVZDORNÁ IZOLAČNÁ STIERKA musí byť aplikovaná na stranu privrátenú k zdroju vody, pričom podkladnú konštrukciu chráni pred pôsobením voči betónu agresívnej vody so silným obsahom síranov.

SÍRANOVZDORNÁ IZOLAČNÁ STIERKA je jednozložková prášková zmes cementového spojiva s alkalickore­aktívnou kyselinou kremičitou a plnivami.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • odolná voči mrazu a výkvetom solí
  • zmrštenie ≤ 2 ‰
  • pretierateľná po dvoch dňoch

 

 

APLIKÁCIA

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, rovný, suchý, bez trhlín a pod. Veľké póry, hniezda štrku, drobivé škáry, otvorené trhliny a pod. sa upravia maltou z trasového cementu. Podklad musí byť bez sadry, bitúmenu, tukov a olejov, prachu, farieb a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu.

Podklad musí byť pred aplikáciou dôkladne navlhčený. Správne navlhčený podklad zostáva až do konca aplikácie matne vlhký. Prípadne stojaca voda musí byť z podkladu pred nanesením výrobku odstránená.

SÍRANOVZDORNÁ IZOLAČNÁ STIERKA sa zmieša s takým množstvom vody, pokiaľ sa nedosiahne plastická konzistencia. Miešací pomer spravidla predstavuje 9 litrov vody na 25 kg vrece. Na dosiahnutie vyššej priľnavosti materiálu doporučujeme použiť ZUŠĽACHŤUJÚCU PRÍSADU (pridaním v množstve min. 30 % miešacej vody). Nanášanie izolačnej stierky sa vykonáva murárskou štetkou, zmetákom alebo striekaním. Pri spracovaní musí byť výrobok dôkladne premiešaný. Materiál sa nanáša minimálne v dvoch pracovných krokoch, vždy celoplošne. Materiál musí v každom mieste vykazovať potrebnú hrúbku, pričom nesmie byť aplikovaný v hrúbke vrstvy nad 2,5 mm! Prvá vrstva izolácie nesmie byť pred nanesením druhej vrstvy úplne zaschnutá. Ak dôjde k zaschnutiu prvej vrstvy, je nutné povrch pred nanesením ďalšej vrstvy navlhčiť vodou.

UPOZORNENIE

Podklad musí byť sýto navlhčený, dodržujte miešací pomer, rýchlosť zretia neskracujte pomocou ventilátorov a pod., zabráňte silnému slnečnému svitu, mrazu, dažďu a príliš rýchlemu schnutiu. Výrobok možno po vyzretí pretierať bežne dostupnými farbami.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje pri použití pre izoláciu proti zemnej vlhkosti cca 2,0 kg/m² pri dvoch vrstvách (cca 1,2 mm), pre izoláciu proti tlakovej vode cca 4,0 kg/m² pri dvoch vrstvách (cca 2,4 mm).

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +35 °C

báza

síranu odolný cement, alkalicky reaktívny oxid kremičitý

čas tuhnutia

cca 4 hodíny

čas tvrdnutia

cca 8 hodín

hustota

cca 1,1 kg/l

pevnosť v ťahu za ohybu

≥ 7,0 N/mm²

pevnosť v tlaku

≥ 60,0 N/mm²

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

špeciálne informácie

čistenie pracovných pomôcok ihneď po použití vodou

vodotesnosť

> 7 barov (70 m vodného stĺpca)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
25 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia