» bostik » hydroizolácie

KIESEY INJEKTCREME

infúzna clona

INJEKTÁŽNÍ KRÉM

KIESEY INJEKTCREME je určený pre vytvorenie dodatočnej vodorovnej izolácie v murive s trvalo funkčným, vodu odpudzujúcim (hydrofobizujúcim) účinkom. Zastavuje priestup a vzlínanie vlhkosti v murive a vlhké murivo trvalo vysuší.

Navracia konštrukcii pôvodné vlastnosti a funkciu, čím zabraňuje výkvetom solí a tvorbe plesní. Je certifikovaný podľa smernice WTA (4–4–04 Injektáž muriva proti kapilárnej vlhkosti).

Jednozložkový, na okamžité spracovanie pripravený, vodu odpudzujúci krém s veľmi nízkou viskozitou na báze silánov a siloxánov. Obsah účinnej látky výrobku je cca 80 %.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • vhodný na trvalé vysušenie muriva z celých aj dutých tvárnic, z tehlového, kamenného a zmiešaného muriva, betónu, škvarobetónu, pórobetónu (YTONG) a pieskovca
  • jednoduchá a rýchla aplikácia (inovačný spôsob aplikácie z plastových kartuší)
  • presné dávkovanie
  • ošetrenie len z jednej strany muriva
  • bez zápachu
  • ekologicky úplne neškodný
  • nie je agresívny voči oceľovej výstuži

 

 

APLIKÁCIA

Princíp metódy spočíva v tom, že do vlhkej steny sa vodorovne vyvŕtajú otvory s priemerom 12 mm v rozstupe 150 mm. Hĺbka vŕtaných otvorov by mala končiť 15–50 mm od opačného povrchu vŕtanej steny. Pred začatím injektáže sa z vyvŕtaných otvorov dôkladne vysávačom vysaje alebo stlačeným vzduchom vyfúka prach. Priložená hadička sa nasunie na špičku kartuše. Aplikácia sa vykonáva do vodorovných vrtov v jednom rade a iba v jednej pracovnej operácii. Otvory sa môžu po dokončení práce vyplniť hydroizolačnou maltou VODOTES. Doba vysušenia ošetrenej steny je závislá od jej hrúbky, nasiakavosti murovacieho materiálu, od teploty a intenzity vetrania. Vysušujúce účinky sú viditeľné obvykle po 2–5 týždňoch. Po 7–14 dňoch je možné prikročiť k novému omietnutiu ošetrených (izolovaných) stien. Pôvodnú omietku je nutné odstrániť do výšky cca 0,5–0,8 m nad pôvodnou hranicou zvlhnutia muriva, je vhodné preškrabať škáry medzi tehlami či kameňmi, odstrániť všetok nesúdržný materiál a zbaviť povrch muriva prachu a úlomkov. Na takto pripravený podklad sa nanesie sanačná omietka HASSAN, alebo omietka so SANAČNÝM KONCENTRÁTOM 3v1, podľa WTA 2–2–91.

VÝDATNOSŤ

hrúbka steny 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm
Priemer vrtáku 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
hĺbka vrtu 85 mm 185 mm 285 mm 385 mm
orientačná spotreba na bm 145 ml 145–290 ml 290 ml 435–580 ml
orientačná spotreba na bm 1/2 kartuše 1/2–1 kartuša 1 kartuša 3/2–2 kartuše

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +25 °C

farba

transparentná

hustota

1,6 ±0,2 g/cm³

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
290 mlna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia