» bostik » montážne lepidlá

BOSTIK FOLIEN KLEBER

permanentne lepivé

LEPIDLO NA FÓLIE BOSTIK

BOSTIK FOLIEN KLEBER je mnohostranne použiteľné disperzné lepidlo so silnou počiatočnou a stálou konečnou lepivosťou. Pre vzduchotesné lepenie stavebných fólií na stavebné objekty podľa DIN 4108–7.

BOSTIK FOLIEN KLEBER je jednozložkový disperzný lepiaci a tesniaci tmel na báze systetickej živice, trvale elastický a stabilný. Vyrovnáva objemové zmeny konštrukcií, čím zaisťuje trvalé utesnenie. Priľne na všetky bežné stavebné fólie (fólie s hladkým alebo drsným povrchom, sulfátový papier, filc, lepenku, hliník) a súčasne, bez použitia základného náteru, aj na bežné stavebné materiály ako kameň, betón, omietka, drevo a kov.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • pachovo neutrálne
  • silná počiatočná lepivosť
  • ideálne na tesnenie parotesných fólií
  • stabilná konzistencia pre spracovanie v pozícii nad hlavou

 

 

APLIKÁCIA

BOSTIK FOLIEN KLEBER musí byť aplikované na suchý podklad, nečistoty ako prach, mastnoty, oleje, decht, bitúmen a silikóny musia byť odstránené. Na lepenie/tmelenie jednotlivých materiálov doporučujeme vykonať vlastné skúšky.

BOSTIK FOLIEN KLEBER sa nanáša ako 6 mm hrubá „húsenica“ na pevný podklad. Nerovnosti je potrebné vyrovnať silnejšou vrstvou lepidla. Parotesná fólia sa opatrne pritlačí na húsenicu lepidla tak, aby zostala zachovaná vrstva hrúbky 3–4 mm. Už vykonané napojenie doporučujeme neskôr skontrolovať, či sa spoje dodatočným namáhaním, vniknutím vlhkosti, pôsobením mrazu alebo uvoľnením podkladu neodlepili.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) je zhruba 15 metrov s priemerom „húsenice“ 5–6 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +40 °C

farba

svetlomodrá

čas tvrdnutia

27–72 hod v závislosti od podkladu a vzdušnej vhkosti

hustota

1,20 g/cm³

odolnosť voči teplu

-20 °C až do +80 °C

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +30 °C, chrániť pred mrazom

skladovateľnosť

18 mesiacov

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
290 ml3,67

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia