» bostik » montážne lepidlá

SIMSONTOP

Simsontop

STŘEŠNÍ PU LEPIDLO

SIMSONTOP je určené na lepenie strešných tepelno izolačných materiálov, napr. expandovaného penového polystyrénu na trapézový plech z valcovanej, žiarovo pozinkovanej ocele.

Na takéto použitie bolo intenzívne testované na odolnosť voči zaťaženiu vetrom v holandskej skúšobni „Bureau Dakadvies“ podľa smernice UEAtc.

Je možné použiť na nasledujúce podklady:

Podklady môžu byť v kombinácii s týmito izolačnými materiálmi:

Jednozložkové polyuretánové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, na lepenie tepelno izolačných materiálov na ploché strechy. Nahrádza mechanické kotvenie izolačného materiálu, čím je vylúčená perforácia strechy a vznik tepelného mostu.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • bez obsahu rozpúšťadiel
  • odolnosť voči silnému zaťaženiu vetrom
  • dobrá kompatibilita s bežnými tepelne izolačnými materiálmi
  • do výšky 20 m nie je potrebné žiadne mechanické kotvenie
  • bez perforácie strechy – estetický podhľad (bez viditeľných skrutiek)
  • rýchlo tvrdnúce
  • jednoduché a rýchle spracovanie
  • silne peniace

 

 

APLIKÁCIA

Podklad musí byť oschnutý. Lepenie sa za žiadnych okolností nesmie vykonávať na vodný film. Prach, nečistoty a voľné častice musia byť odstránené. Pôsobením vlhkosti a teploty lepidlo pení, čím je možné premosťovať malé trhliny alebo výškové nerovnosti v podklade. Výšková nerovnosť medzi podkladom a tepelnou izoláciou nesmie byť väčšia ako 5 mm.

SIMSONTOP je možné nanášať ručne alebo nanášacím zariadením. Pri balení 2 kg odstráňte zaslepenie vo viečku a našraubujte aplikačnú špičku. Aplikačnú špičku odrežte podľa predpokladanej viskozity lepidla. Pri +5 °C si pripravte veľký otvor, pri +10 °C až +15 °C stredný otvor a pri +20 °C použite malý otvor. Pri požiadavke na rýchlejšie vyprázdňovanie plechovky je možné v mieste viečka oproti špičke prepichnúť dieru, čím sa plechovka bude odvzdušňovať. Po nanesení lepidla musí byť izolačný materiál do lôžka lepidla pritlačený počas 10 minút. Pritlačenie docielite napríklad prechádzaním po prilepenom izolačnom materiáli. Počas spomenutej 10minútovej doby je možná malá korekcia izolačného materiálu. Neskôr už izolačný materiál nijako neposúvajte.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje min. 150 g/m², čo zodpovedá naneseniu pruhu lepidla na každý výčnelok trapézového plechu v ploche strechy. Po obvode a rohoch dávkujte viac lepidla – viď. tabuľka 11 DIN 1055, diel 4. Po obvode strechy a v rohoch doporučujeme na každý výčnelok trapézového plechu nanášať dva pruhy lepidla vedľa seba.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

hnedá

báza

polyuretán

čas tvrdnutia

1–3 hod (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu; závisí na vlhkosti)

hustota

1,10 g/ml

obsah sušiny

cca 96,40%

odolnosť voči teplu

-20°C až +100 °C (bod vzplanutí +62 °C)

otvorená doba

10 min/25 °C (závisí na vlhkosti)

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

špeciálne informácie

náradie je možné očistiť riedidlom BOSTIK SOLVENT 270

viskozita

5-6 Pa.s

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
2 kgna dotaz
2,5 kgna dotaz
6,5 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia