» bostik » montážne lepidlá

SUPERCLEAR

elastické hybridné lepidlo

SUPERCLEAR

SUPER CLEAR je určený na elastické lepenie rozličných materiálov v interiéri aj exteriéri. Bez použitia primeru (penetrácie) používajte na napr. sklo, eloxovaný hliník, pozinkovaný oceľový plech, tvrdené PVC a polystyrén. SUPER CLEAR nepriľne na polyolefin (napr. PE, PP), polyhalogenolefiny (napr. Teflon™) a podobné plasty. Nepoužívajte na lepenie prírodného a umelého kameňa.

SUPER CLEAR je jednozložkový elastický hybridný tesniaci tmel na báze MS polymérov. Tvrdne reakciou so vzdušnou vlhkosťou do elastického spojenia s vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a vynikajúcou priesvitnosťou. Znáša sa s nátermi v zmysle DIN 52452, časť 4. Z dôvodu množstva náterov doporučujeme vykonať vždy vlastné skúšky vopred.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • bez obsahu rozpúšťadiel
  • pachovo neutrálny
  • nepatrné zmrštenie
  • lepenie širokého spektra materiálov

 

 

APLIKÁCIA

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný, či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Toto sa týka napríklad aj akrylát obsahujúcich materiálov, kde časom môže dochádzať k strate priľnavosti z dôvodu migrácie zmäkčovadiel.

Povrch podkladu smie byť ľahko vlhký. Všetky podklady musia byť v zhode s DIN 52452, časť 1 znášanlivé a nesmú obsahovať bitúmen ani decht. Priľnavosť a znášanlivosť pri aplikácii na nátery či plasty je potrebné skontrolovať vopred.

SUPER CLEAR aplikujte rovnomerne na povrch jedného z lepených materiálov. Lepené materiály okamžite priložte a rovnomerným tlakom pritlačte. Aby lepidlo mohlo elasticky prenášať prípadné vzájomné pohyby materiálov, musí byť dodržaná hrúbka lepidlového lôžka min. 2 mm. Načaté balenie, pokiaľ možno, ihneď spotrebujte.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje zhruba 3 metre škáry s priemerom 10×10 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na veľmi odlišné požiadavky a podmienky pri aplikáciách je nutné, aby užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +40 °C

farba

krišťáľovo priesvitná

báza

silan-modifikované polyméry

čas do vytvorenia šupky

15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrdzovania

2 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

hustota

1,05 g/cm³

odolnosť voči teplu

-40 °C až +80 °C

pevnosť v ťahu

2,20 N/mm²

preťaženie pri pretrhnutí

250 %

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

špeciálne informácie

pri pohľadovom použití sa nedá, pri nevýhodných podmienkach, vylúčiť slabú zmenu zafarbenia

tvrdosť Shore A

45 (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

zmena objemu

< -3 %

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
300 g6,84

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia