» bostik » montážne lepidlá

SUPERFIX TURBO

hybridný lepiaci a tesniaci tmel so silnou lepiacou silou

SUPERFIX TURBO

SUPERFIX TURBO je jedlozložkové konštrukčné lepidlo so silnou počiatočnou lepiacou silou na báze MS polyméru. K elastickému lepeniu rozličných materiálov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

 • extrémne vysoká počiatočná lepiaca sila
 • extrémne vysoká konečná pevnosť
 • je možné nanášať na slabo vlhký podklad
 • bez obsahu rozpúštadiel
 • pachovo neutrálny
 • bez tvorby pľuzgierov a odfukov
 • nepatrné zmrštenie
 • lepenie širokého spektra materiálov
 • bez obsahu silikónov a izokyanátov
 • dobrá odolnosť voči UV
 • pretierateľný

 

 

APLIKÁCIA

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Nepoužívajte na materiály obsahujúce bitúmen alebo decht. Pri plastových výrobkoch a náteroch vždy vykonajte test priľnavosti a znášanlivosti, pretože napr. pri akrylátových náteroch môže z dôvodu migrácie zmäkčovadiel dôjsť k strate priľnavosti.

SUPERFIX TURBO je pripravený priamo na nanášanie a nie je potrebné ho pred aplikáciou nijak upravovať.

Pred nanášaním je potrebné odrezať kónickú hornú časť kartuše, našraubovať priložený aplikátor a zarezať ho podľa potreby. Vytlačovanie sa vykonáva lisom (pištoľou), a to v rovnomernej vrstve do škáry. Najlepšiu priľnavosť dosiahneme vtedy, ak je tmel do škáry nanesený bez akéhokoľvek uzavretia vzduchu (vzduchovej kapsy) a pri úprave tvaru škáry je tlakom dosiahnutý úplný kontakt tmelu s povrchmi spojovaných materiálov. Spojované/lepené materiály musia byť okamžite priložené, bez odvetrania tmelu. Optimálna hrúbka lepidla na zaistenie elastického spojenia by mala byť min. 2 mm. Požadovaný tvar tesnenia je potrebné vytvoriť do 10 minút po nanesení najlepšie stierkou namočenou do vody s prídavkom saponátu. Vyvarujte sa vniknutiu saponátového roztoku medzi tesnené spoje, pretože tento roztok spôsobuje stratu adhézie. Celkové vytvrdenie tmelu závisí od relatívnej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje zhruba 3 metre škáry s prierezom 10×10 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

UPOZORNENIE

Na zvýšenie priľnavosti k betónu, pórobetónu, cementu a ostatným savým stavebným materiálom, rovnako ako k vybraným kovom a plastom doporučujeme použiť primér Bostik 5075 (doba odvetrania min. 1 hodina a max. 6 hodín). Bez použitia priméru na eloxovaný hliník, pozinkovanú a pochrómovanú oceľ, tvrdené PVC a polystyrén. Zvýšenie priľnavosti na kovových podkladoch pomôže aj ich odmasteniu pomocou Bostik 5001 alebo Bostik 5004.
Vzhľadom na veľmi odlišné požiadavky a podmienky pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +40 °C

farba

biela

báza

silan-modifikované polyméry

čas do vytvorenia šupky

15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrdzovania

2,5 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

hustota

1,50 g/cm³

odolnosť voči teplu

-40 °C až do +90 °C

pevnosť v ťahu

2,70 N/mm²

preťaženie pri pretrhnutí

> 400 %

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

18 mesiacov

tvrdosť Shore A

55

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
435 g6,18

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia