» bostik » montážne lepidlá

SUPERFIX XTREM

jednozložkový elastický hybridný tesniaci a lepiaci tmel

SUPERFIX XTREM

SUPERFIX XTREM je vzdušnou vlhkosťou tvrdnúci tmel, určený na elastické lepenie širokého spektra materiálov (okrem PE, PP a teflónu) v exteriéri aj interiéri, v oblastiach pod vodou, v bazénoch a v mokrom prostredí.

SUPERFIX XTREM je jednozložkový elastický hybridný tesniaci a lepiaci tmel na báze MS polymérov. Je trvalo elastický, je odolný voči atmosferickým podmienkam, neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanáty a silikóny a vyznačuje sa nepatrným zmrštením.

Hodí sa: na lepenie panelov a fasádnych fólií (vrátane butylových a EPDM fólií), na lepenie soklových, prechodových a dekoračných líšt, na lepenie v karosárskom, kovo- a drevospracujúcom priemysle, na lepenie a škárovanie obkladov a dlažby v oblastich pod vodou.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

 • extrémne vysoká počiatočná sila
 • extrémne vysoká konečná pevnosť
 • je možné nanášať na slabo vlhký podklad
 • bez obsahu rozpúšťadiel
 • pachovo neutrálny
 • bez tvorby pľuzgierov a odfukov
 • nepatrné zmrštenie
 • lepenie širokého spektra materiálov
 • bez obsahu silikónov a izokyanátov
 • dobrá odolnosť voči UV
 • pretierateľný

 

 

APLIKÁCIA

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný, či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pri plastových výrobkoch a náteroch vždy vykonajte test priľnavosti a znášanlivosti, pretože napr. pri akrylátových náteroch môže z dôvodu migrácie zmäkčovadiel dôjsť k strate priľnavosti.

SUPERFIX XTREM je pripravený priamo na nanášanie a nie je potrebné ho pred aplikáciou nijako upravovať.

Pred nanášaním je potrebné odrezať kónickú hornú časť kartuše, našraubovať priložený aplikátor a zarezať ho podľa potreby. Vytláčanie sa vykonáva lisom (pištoľou), a to v rovnomernej vrstve do škáry. Najlepšiu priľnavosť dosiahneme vtedy, ak je tmel do škáry nanesený bez akéhokoľvek uzavretia vzduchu (vzduchové kapsy) a pri úprave tvaru škáry je tlakom dosiahnutý úplný kontakt tmelu s povrchmi spojovacích materiálov. Spojované/lepené materiály musia byť okamžite priložené bez odvetrania tmelu. Optimálna hrúbka lepidla na zaistenie elastického spojenia by mala byť minimálne 2 mm. Požadovaný tvar tesnenia je potrebné vytvoriť do 10 minút po nanesení, najlepšie stierkou namočenou do vody s prídavkom saponátu. Vyvarujte sa vniknutiu saponátového roztoku medzi tesnené spoje, pretože tento roztok spôsobuje stratu adhézie. Celkové vytvrdnutie tmelu závisí od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje zhruba 3 metre s prierezom 10×10 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

UPOZORNENIE

Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +35 °C

farba

biela

báza

silan-modifikované polyméry

čas do vytvorenia šupky

15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrdzovania

2 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

hustota

1,56 g/cm³

konečná pevnosť

370 kg / 10 cm²

odolnosť voči teplu

- 40 °C až do +100 °C

počiatočná lepiaca sila

270 kg/m²

preťaženie pri pretrhnutí

>100%

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

18 mesiacov

tvrdosť Shore A

60

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
450 g7,42

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia