» bostik » montážne lepidlá

SUPERMETALL

SUPERMETALL

SUPER METALL je určený na elastické lepenie širokého spektra materiálov v exteriéri aj interiéri. Na lepenie a utesňovanie škár s malým pohybom, špeciálne v kovospracujúcom priemysle a pri montážach vzduchotechnických zariadení. Na lepenie a utesňovanie priechodových a klampiarskych líšt (hliník, nerez), utesňovanie nerezových potrubí a pod. Aj na lepenie dreva, tehál, betónu, polystyrénu a množstva plastov. Zaručuje priľnavosť aj na slabo vlhkom, nerovnom alebo drsnom podklade. Nepoužívajte na lepenie a škárovanie prírodného a umelého kameňa.

SUPER METALL je jednozložkový elastický hybridný tesniaci a lepiaci tmel na báze MS polymérov.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • bez obsahu rozpúšťadiel
  • pachovo neutrálny
  • bez tvorby pľuzgierikov a odfukov
  • nepatrné zmrštenie
  • lepenie širokého spektra materiálov
  • bez obsahu silikónu a izokyanátov

 

 

APLIKÁCIA

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný, či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).
SUPER METALL je pripravený priamo na nanášanie a nie je potrebné ho pred aplikáciou nijako upravovať.
SUPER METALL aplikujeme rovnomerne na povrch jedného z lepených/tme­lených materiálov. Najlepšiu priľnavosť dosiahneme vtedy, ak je tmel do škáry nanesený bez akéhokoľvek uzavretia vzduchu (vzduchové kapsy) a ak je pri úprave tvaru škáry tlakom dosiahnutý úplný kontakt tmelu s povrchmi spojovaných materiálov. Lepené materiály musia byť okamžite priložené bez odvetrania tmelu. Načaté balenie, pokiaľ možno, okamžite spotrebujte. Požadovaný tvar je nutné vytvoriť v rámci udanej doby spracovateľnosti. Na dosiahnutie požadovaného tvaru škáry doporučujeme používať napríklad vodou zvlhčený hladký kúsok dreva. Zamedzte prenikaniu vody medzi tmelený materiál a tmeliacu hmotu!

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje zhruba 3 metre s prierezom 10×10 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na veľmi odlišné požiadavky a podmienky pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +40 °C

farba

hliníková

báza

silan-modifikované polyméry

čas do vytvorenia šupky

12 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrdzovania

3 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

hustota

1,06 g/cm³

odolnosť voči teplu

-40 °C až do +80 °C

pevnosť v ťahu

2,50 N/mm²

preťaženie pri pretrhnutí

400 %

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

tvrdosť Shore A

40 (4 týždne, +23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

zmena objemu

< -3 %

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
305 gna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia