» bostik » obklady

ARDAFLEX FLEXMÖRTEL

ARDAFLEX FLEXMÖRTEL

ARDAFLEX FLEXMÖRTEL se používá pro lepení keramických obkladů a dlažeb, včetně slinutých, skleněné a porcelánové mozaiky ve vnitřním i venkovním prostředí, včetně oblastí pod vodou. Rovněž pro lepení desek z přírodního i umělého kamene. Použití ARDAFLEX FLEXMÖRTEL zejména doporučujeme:

smrštění. Kalibrované desky z mramoru včetně světlých a průsvitných druhů lze lepit pouze pomocí ARDAFLEX MARMOR FAST nebo ARDAFLEX S2 PREMIUM.

Flexibilní lepidlo s velmi dobrými zpracovatelskými vlastnostmi, sníženým skluzem a univerzálními možnostmi použití. Pro lepení uvintř, venku i pod vodou.

Splňuje požadavky směrnice „Flexmörtel“ (Flexibilní malty) z června 2001 s klasifikací dle ČSN EN 12002-S1.

Přezkoušena dle ČSN EN 12004-C2 TE. S nízkým obsahem chromátů podle směrnice EU 1907/2006 (REACH).

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • pro keramickou dlažbu a obklad
  • pro interiér i exteriér
  • mrazuvzdorné a vodě odolné
  • vysoká stabilita
  • pro podlahové vytápění
  • pro slinutou dlažbu

 

 

APLIKÁCIA

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být nosný, trvale suchý, čistý (bez špíny, mastnoty, tuků, vosků a dalších činitelů způsobujících oddělování), bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a neměl by být příliš hladký nebo drsný. Silně nasákavé podklady a podklady s obsahem sádry se ošetří základovým nátěrem ARDAGRIP CLASSIC. Nenasákavé podklady se opatří základovým nátěrem ARDAGRIP XPRESS. Vhodnými podklady jsou např. beton, vylehčený beton a pórobeton, cementové, vápenné a sádrové omítky, stavební sádrové desky, sádrokartonové a sádrovláknité desky, cementový (max. vlhkost 2,0 CM-%), litý asfaltový (důkladně popískovaný), anhydritový potěr (celoplošně přebroušený zrnitostí 16 a důkladně vysátý, schnutí přednátěru min. 24 hodin, max. vlhkost 0,5 CM-%), sádrou pojené suché podlahové desky a staré keramické krytiny. Při lepení na podlahovém vytápění si vyžádejte bližší informace. Při lepení na dřevotřískové desky je potřeba instalovat vhodnou pnutí eliminující podložku.

NÁVOD K POUŽITÍ

ARDAFLEX FLEXMÖRTEL se v čisté nádobě na maltu smísí s cca 7,5 litry čisté vody, dokud se nedosáhne konzistence bez hrudek. Připravená malta se ponechá 3 minuty odstát a znovu se krátce promíchá. Malta je poté zpracovatelná cca 4 hodiny. Výrobek se na podklad nejprve natáhne hladkou stranou hladítka, čímž se vytvoří kontaktní vrstva. Následně se na čerstvou kontaktní vrstvu nanese nová malta, která se rozetře ozubenou stranou hladítka podle formátu krytiny. Malta se nanáší pouze na takovou plochu, která stihne být položena do čerstvého lepidla. Otevřená doba pro lepení závisí na teplotě podkladu a okolí a činí zpravidla min. 30 minut. Ve venkovním prostředí a v oblastech pod vodou je třeba zvláštní pozornost věnovat tomu, aby keramický obkladový materiál byl celoplošně podlepen bez dutých míst. V těchto případech doporučujeme nanášení lepidla i na rubovou stranu krytiny (tzv. metodu Buttering-Floating – viz. ČSN EN 1322).

Doporučené velikosti ozubených stěrek:

délka hrany desky (mm) zub (mm) označení měrná spotřeba (kg/m²)
do 50 3×3×3 C 3 1,5
50 – 108 4×4×4 C 1 1,8
108 – 200 6×6×6 C 2 2,3
nad 200 8×8×8 C 3 3,0

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +25 °C

farba

šedá

doba spracovateľnosti

cca 4 hodíny (pri +20 °C)

EMICODE

EC1R

GISCODE

ZP1

merná spotreba

1,5-3,0 kg/m²

merná spotreba zámesovej vody

cca 7,5 litrů vody na 25 kg pytel

odolnosť voči teplu

až do +80 °C

otvorená doba

cca 30 minút

pochôdznosť

24 hodín

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

6 mesiacov

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
25 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia