» bostik » obklady

ARDAGRIP CLASSIC

GRUNDFESTIGER

PENETRACE

PENETRÁCIA slúži na prípravu sadrových omietok, sadrokartónových dosiek, sadrovláknitých dosiek, stavebných dosiek na báze sadry ako podkladu z pórobetónu, betónu, drevotrieskových dosiek, vápenných a cementových omietok, anhydritových liatych a cementových poterov pred ukladaním keramických krytín alebo nanášaním hydroizolačnej tekutej fólie ARDAL FLEXDICHT (viď. príslušný technický list). Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

PENETRÁCIA je disperzný roztok na báze syntetickej živice pripravený na okamžité spracovanie, je bez obsahu rozpúšťadiel a pachovo takmer neutrálny.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • na nasiakavé podklady
  • na vnútorné aj vonkajšie použitie
  • na okamžité spracovanie
  • bez obsahu rozpúšťadiel

 

 

APLIKÁCIA

Podklad musí byť pevný, čistý, bez oleja a starých náterov a na vzduchu vyschnutý. Vždy dôsledne dbajte na predpisy a doporučenia výrobcov použitých materiálov na báze sadry, týkajúcich sa povoleného obsahu vlhkosti a minimálnej hrúbky.

PENETRÁCIU je nutné pred spracovaním premiešať a pomocou valčeka alebo štetca neriedenú v rovnomernej vrstve nanášať na podklad, kde sa nechá zaschnúť do transparentného filmu. Pri nanášaní zabráňte tvorbe kaluží. Predmety s citlivými povrchmi alebo podlahové krytiny v okolitých miestnostiach je potrebné chrániť pred postriekaním napr. zakrytím. Po vyschnutí sú na lepenie keramických krytín určené ARDAL malty pre tenké lôžka alebo je možné vykonať hydroizolačný náter tekutou fóliou ARDAL FLEXDICHT.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje cca 0,08–0,150 kg/m² (v závislosti od podkladu).

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

svetlozelená

báza

modifikovaná akrylová živica

doba vytvrdzovania

2 hodíny (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

GISCODE

D 1

hustota

1,0 g/cm³

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

viskozita

nízká

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
10 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia