» bostik » obklady

ARDALAN AQUA

ARDALAN WP

NIVELAČNÍ HMOTA PRO EXTERIÉR

Slúži v exteriéri na tmelenie, vyrovnanie a nivelizáciu poterov, rýchloschnúcich poterov a betónu pred pokládkou napr. keramických krytín. Výrobok je najmä vhodný na použitie v mokrých priestoroch, na balkónoch a terasách, rovnako ako v prostrediach trvalo pod vodou. Vhodná na použitie v hrúbke vrstvy 2–20 mm v jednom pracovnom kroku. Stierková hmota je pochôdzna už 2–3 hodiny po aplikácií.

NIVELAČNÁ HMOTA PRE EXTERIÉR je samorozlievacia hmota pre exteriér, s malým pnutím, čerpateľná.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • rozlievacia
  • rýchlotvrdnúca
  • vodeodolná
  • možnosť nanášania čerpadlom
  • tuhnutie s malým pnutím
  • vhodná pre zaťaženie kolieskovými stoličkami od hrúbky 2 mm

 

 

APLIKÁCIA

Podklad podľa DIN 18 365 musí byť trvalo suchý, čistý (bez špiny, mastnoty, tukov, voskov a ďalších činiteľov spôsobujúcich oddeľovanie), bez trhlín, pevný v ťahu aj tlaku a nemal by byť príliš hladký alebo drsný.

Podklady musia byť ošetrené nižšie uvedenými základovými a zušľachťujúcimi nátermi:

podklad základný náter príprava
silne nasiakavé cementové potery NIBOGRUND G 17 riedenie 1:1 vodou
anhydritové alebo sadrové mazaniny
v interiéri (prebrúsené a vysaté)
NIBOGRUND G 17 riedenie 1:1 vodou
potery z horečnatej mazaniny v interiéri NIBOGRUND E 30 dôkladne zasypaný pieskom
potery z horečnatej mazaniny v interiéri NIBOGRUND G 11  
teraco, kamenná dlažba, ostatné hladké
a kompaktné podklady
NIBOGRUND G 11  
teraco, kamenná dlažba, ostatné hladké
a kompaktné podklady
NIBOGRUND G 17 riedenie 1:1 vodou

Pri základovaní savých podkladov cementového poteru riedeným NIBOGRUND G 17 je možné tmeliacu hmotu nanášať na ešte vlhký prednáter. V ostatných prípadoch musí prednáter pred nanesením tmeliacej hmoty úplne zaschnúť. Vo vonkajšom prostredí použite na základovanie betónového podkladu PENETRÁCIU (Grundfestiger). NIVELAČNÁ HMOTA PRE EXTERIÉR sa vsype do vedra s vodou a pomocou miešacieho prístroja s max. 600 ot./min sa prášok stierkovej hmoty dôkladne rozmieša, pokiaľ sa nedosiahne rovnomerná konzistencia bez hrčiek. Zmes sa doporučuje nechať minimálne 2 minúty odstáť a znovu krátko premiešať. Hmota sa ihneď potom nanáša na podklad a v prípade nutnosti sa uhladzuje pomocou oceľového hladidla. Pri silnejších hrúbkach sa čerstvá zmes odvzdušňuje ihlovým valčekom. Pri veľkoplošných prácach je možné stierkovú hmotu nanášať strojovo. Pri prerušení dlhšom ako 30 minút je potrebné stroje a hadice vyčistiť. Eventuálne následné tmelenie sa najlepšie vykonáva, ak je po prvej vrstve už možné chodiť, ale je ešte vlhká. Ak dôjde k jej vyschnutiu, musí sa pred druhým tmelením opatriť penetračným náterom NIBOGRUND G 17 (riediť vodou v pomere 1:1). Po nastavení zmesi kremičitým pieskom zrnitosti 0–4 mm (max. 16 kg / 25 kg) je možné stierkovú hmotu aplikovať do hrúbky vrstvy 30 mm, prípadne až 40 mm pri vytváraní spádu (max. 5 %).

UPOZORNENIE

Tuhnúce vrstvy je nutné chrániť pred dažďom a proti príliš rýchlemu vyschnutiu, ktoré zapríčiňuje napr. priamy slnečný svit, prievan, vysoká izbová teplota a pod. Pred lepením krytín musí byť vyrovnávacia vrstva úplne preschnutá!

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) je cca 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky. Miešací pomer je cca 5,0 l vody / 25 kg prášku.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

šedá

báza

špeciálne cementy a umelé živice

GISCODE

ZP 1

pochôdznosť

cca 2–3 hodíny

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

špeciálne informácie

vhodné pre zaťažovanie kolieskami vozíkov a pojazdných kresiel (DIN EN 12529) od hr. 2 mm

vyzretosť pre pokládku

cca 24 hodín (+18 °C; tl. do 10 mm)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
25 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia