» bostik » plnivo a omietky

ARDALAN W 140

cementová malta na vyrovnanie a opravy

ARDALAN W 140

ARDALAN W 140 slúži na vyrovnanie a vyhladzovanie povrchu stien a stropov, vyplňovanie dier a priehlbní, na omietnutie hlbších nerovností pred následným lepením keramických krytín v interiéri. Receptúra je optimalizovaná na rýchly postup ďalších prác v oblasti renovácií a sanácií stropov a predovšetkým stien. Vďaka technológii ľahčených plnidiel máte, oproti bežným materiálom, zaručené vysoké pokrytie plochy.

ARDALAN W 140 je cement zušľachtený polymérmi s ľahčenými plnidlami a obsahom trasu. Je s malým obsahom chromátov podľa smernice EU 1907/2006 (REACH).

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • technológia ľahčených plnidiel
  • vyhladzovanie a vyrovnávanie stien a stropov
  • do interiéru
  • vďaka ľahčeným plnidlám vysoká výdatnosť
  • veľmi jednoducho sa naťahuje a vyhladzuje
  • rýchle tvrdnutie a schnutie
  • aj v silnej vrstve schne bez trhlín a pnutia
  • do 25 mm v jednom pracovnom kroku
  • je možné vyhladiť filcovým hladidlom

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť trvalo suchý, čistý (bez nečistôt, oleja, mastnoty, voskov a ďalších separačných látok), bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku. Nemal by byť príliš hladký ani drsný. Riaďte sa aj súvisejúcimi normami, smernicami a stavom rozvoja techniky. Savé a pórovité podklady opatrite penetráciou ARDAGRIP CLASSIC. Nesavé podklady penetrujte pomocou ARDAGRIP XPRESS.

NÁVOD NA POUŽITIE

ARDALAN W 140 spracovávajte v rozsahu teplôt +5 °C až +30 °C. 20 kg balenie rozmiešajte vŕtačkou s miešacou špirálou v cca 6,0 litroch čistej vody až do dosiahnutia homogénnej konzistencie bez hrudiek. Maltu nechajte minimálne 3 minúty odstáť a znova krátko premiešajte. Pri +20 °C je malta spracovateľná 30–40 minút a je pripravená na nanášanie v požadovanej hrúbke vrstvy. Približne po 1 hodine je vrstva malty natoľko zavädlá, že ju možno ďalej upravovať, napr. vyhladzovať roztočeným filcovým hladidlom. Pokiaľ sa bude malta iba obkladať keramickou krytinou, postačuje stiahnutie jej povrchu ostrými ťahmi hladidlom. Zrejúce vrstvy chráňte pred príliš rýchlym schnutím (napr. priamym slnečným svitom, prievanom alebo vysokou izbovou teplotou).

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba

šedá

báza

cement zušlechtěný polyméry s lehčenými plnidly a obsahem trasu

doba spracovateľnosti

cca 30 – 40 minút

GISCODE

ZP1

hmotnosť objemová suchej zatvrdnutej zmesi

cca 1400 kg/m³

hmotnosť sypná

cca 1600 kg/m³

merná spotreba

1,1 kg/m²/mm

merná spotreba zámesovej vody

6 l/20kg

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

6 mesiacov

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
20 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia