» bostik » plnivo a omietky

HAFTEMULSION-KONZENTRAT

HAFTEMULSION-KONZENTRAT

ZUŠLECHŤUJICÍ PŘÍSADA

ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍSADA sa používa:

Vďaka prísade zhotovíte vápenné nátery odolné vplyvom počasia a zmáčaniu, súdržné maltové škáry bez trhlín, rovnako ako podmurovky a vonkajšie omietky. Emulzia okrem toho slúži ako impregnácia drobivých a/alebo poréznych omietok, mált a poterov, rovnako ako pri fixácii štrkového priťaženia plochých striech.

ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍSADA je tekutá, vode odolná kaučuková disperzia na styrolbutadiénovej báze, neobsahuje žiadne polyvinylacetáty ani rozpúšťadlá. Je odolná voči zásadám. Obsah účinnej látky výrobku je min 47 %.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • odolná voči mrazom a výkvetom solí

 

 

APLIKÁCIA

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, suchý, bez trhlín a pod. Veľké póry, hniezda štrku, drobivé škáry, otvorené trhliny a pod. sa upravia vyplnením MALTOU Z TRASOVÉHO CEMENTU (Trasszementmörtel). Podklad musí byť bez sadry, bitúmenu, tukov a olejov, prachu, farieb a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu.

ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍSADA je čistá latexová disperzia, ktorá ako prísada do kalov, mált, omietok a poterov napomáha dobrej spracovateľnosti, priľnavosti ku konštrukcii, pružnosti a flexibilite. Podľa použitia sa nanáša kefou, štetcom alebo murárskou lyžicou.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje pri použitá ako adhézny mostík cca 150 l/m² ako priľnavá malta cca 0,08 až 0,15 l/m² ako modifikátor do IZOLAČNEJ STIERKY 1K 10–30 % objemu miešacej vody ako modifikátor malty v závislosti na hrúbke 5 až 10 % objemu miešacej vody.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +35 °C

hodnota pH

10,5 - 11,5

hustota

cca 1,01 g/ml

obsah sušiny

0 %

pevnosť v ťahu

> 1,5 N/mm²

preťaženie pri pretrhnutí

> 1000

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

špeciálne informácie

čistenie pracovných pomôcok ihneď po použití vodou

viskozita

cca 80 mPa.s

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
10 lna dotaz
30 lna dotaz
5 lna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia