» bostik » príprava podlahy

ARDALAN BEST

samorozlievacia cementová stierková hmota prémiovej kvality, s malým pnutím, čerpateľná

ARDALAN BEST

ARDALAN BEST slúži pred pokladaním podlahových krytín vo vnútorných priestoroch na tmelenie, vyrovnanie a nivelizáciu poterov, rýchloschnúcich poterov a betónových stropov v hrúbkach vrstvy 1–15 mm v jednom pracovnom kroku. Už po 12 hodinách je vystierkovaná podlaha pripravená na inštaláciu podlahových krytín vrátane parkiet! Vďaka tuhnutiu s malým pnutím sa použitie doporučuje aj na vyrovnanie liateho bitúmenu v hrúbke vrstvy 3–5 mm. Od hrúbky 3 mm vhodná na zaťažovanie paletovými vozíkmi (po uzavretí povrchu vhodným náterom). Len na vnútorné použitie!

ARDALAN BEST je samorozlievacia cementová stierková hmota prémiovej kvality, s malým pnutím, čerpateľná.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

 • predĺžená otvorená doba
 • rýchle hydraulické tuhnutie
 • pochôdzna už 2–3 hodiny po aplikácii
 • čerpateľná pomocou PUMPING TRUCK
 • rýchla pokládka po 12 hodinách
 • nastaviteľná pieskom pre hrúbky do 30 mm
 • mimoriadne hladký povrch
 • mimoriadne malé pnutie počas schnutia
 • vynikajúce rozliatie v tenkej vrstve
 • na zaťažovanie kolieskovými stoličkami od hr. 1 mm
 • ideálna pre aplikáciu rakľou
 • nivelizujúca
 • vhodná pod parkety od hrúbky vrstvy 2 mm
 • vhodná na zaťažovanie paletovými vozíkmi od hrúbky 3 mm (pri použití vhodného uzatváracieho náteru)

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad podľa DIN 18 365, resp. DIN 18356 musí byť trvale suchý, čistý (bez špiny, mastnoty, tukov, voskov a ďalších činiteľov spôsobujúcich oddeľovanie), bez trhlín, pevný v ťahu aj tlaku a nemal by byť príliš hladký alebo drsný. Podklady citlivé na vlhkosť musia byť ošetrené doleuvedenými základovými a zušľachťujúcimi nátermi:

podklad základný náter príprava
cementové nebo anhydritové potery (prebrúsené a povysávané) NIBOGRUND G 17 riedenie 1:1 vodou
xylolitový poter NIBOGRUND E 30 dôkladně zasypaný pieskom
teraco, kamenná dlažba a ostatné hladké a nenasiakavé NIBOGRUND EXPRESS  

Pri aplikácii základového náteru na nasiakavý podklad z cementového poteru, riedeným NIBOGRUND G 17, je možné ARDALAN BEST aplikovať na ešte vlhký náter. V ostatných prípadoch musí základový náter pred aplikáciou stierkovej hmoty úplne zaschnúť.

NÁVOD NA POUŽITIE

Do čistej nádoby sa napustí čistá studená voda, vsype sa ARDALAN BEST a pomocou miešacieho prístroja s max. 600 ot./min sa prášok stierkovej hmoty dôkladne rozmieša, pokiaľ sa nedosiahne rovnomerná konzistencia bez hrudiek. Doporučuje sa ponechať minimálne 2 minúty odstáť a znova krátko premiešať. Hmota se ihneď potom nanáša na podklad a v prípade nutnosti sa uhladzuje pomocou oceľového hladidla. Pri väčších hrúbkach sa čerstvá zmes odvzdušňuje ihlovým valčekom. Pri predpokladanej hrúbke vrstvy viac ako 15 mm (do 30 mm) sa stierková zmes musí nastaviť ostrým pieskom zrnitosti 0 – 4 mm, ako je uvedené nižšie. Piesok sa do zmesi pridává ako posledná zložka.

zmes bez nastavenia pieskom nastavená zmes
cca 6,75 l vody cca 7,00 l vody
25,0 kg ARDALAN BEST 25,0 kg ARDALAN BEST
  16,0 kg (= 65 % hmotnostných) piesku 0–4 mm
spotreba: cca 1,5 kg/m²/mm cca 1,0 kg/m²/mm

Pri veľkoplošných prácach je možné ARDALAN BEST nanášať strojovo. Eventuálne následné tmelenie pomocou ARDALAN BEST sa najlepšie vykonáva, keď je prvá vrstva pochôdzna, ale ešte vlhká. Ak dôjde k jej vyschnutiu, musí sa pred druhým tmelením natrieť základovým náterom NIBOGRUND G 17 (riediť vodou v pomere 1:1).

UPOZORNENIE

Tuhnúce vrstvy je nutné chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím, ktoré zapríčiňuje napr. priamy slnečný svit, prievan, vysoká izbová teplota a pod. Pred lepením krytín musí byť vyrovnávacia vrstva úplne preschnutá! V okamihu, kedy je stierková hmota pochôdzna, doporučujeme v miestnosti zaistiť dostatočné vetranie. Vysoká vlhkosť vzduchu v miestnosti predlžuje dobu schnutia, nízka vlhkosť vzduchu dobu schnutia naopak skracuje.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

šedá

báza

špeciálne cementy a umelé živice

doba spracovateľnosti

40 minút

GISCODE

ZP 1

merná spotreba

1,5 kg/m²/mm

merná spotreba zámesovej vody

6,75 l/25kg

pochôdznosť

2 - 3 hodíny

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

6 mesiacov

špeciálne informácie

vhodné pre zaťažovanie kolieskami vozíkov a pojazdných kresiel (DIN 68 131) od hr. 1 mm

vyzretosť pre pokládku

12 hodín

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
25 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia