» bostik » príprava podlahy

NIBOPLAN U

NIBOPLAN U

NIVELAČNÍ HMOTA DO 10 MM

Slúži pred pokladaním podlahových krytín na stierkovanie a vyrovnanie poterov, rýchloschnúcich poterov a betónových stropov v hrúbkach vrstvy od 2 do 10 mm. Výrobok je zároveň vhodný na vyplňovanie dier a priehlbín. Len na vnútorné použitie!

NIBOPLAN U je univerzálna samorozlievacia cementová stierková hmota.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • samorozlievacia
  • možnosť aplikácie v tenkých vrstvách
  • rýchle hydraulické tuhnutie
  • vhodná na zaťažovanie kolieskovými stoličkami a vhodná pre podlahové kúrenie
  • v hrúbke min. 2 mm vhodná pod parkety (iba pri použití lepidla NIBOFLOOR PK ELASTIC)
  • vysoká pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu pri ohybe

 

 

APLIKÁCIA

Podklad podľa DIN 18 365, resp. ČSN 744505 musí byť trvalo suchý, čistý (bez špiny, mastnoty, tukov, voskov a ďalších činiteľov spôsobujúcich oddeľovanie), bez trhlín, pevný v ťahu aj tlaku a nemal by byť príliš hladký alebo drsný. Podklady musia byť ošetrené nižšie uvedenými základovými a zušľachťujúcimi nátermi:

podklad základný náter príprava
silne nasiakavé cementové potery NIBOGRUND G 17 riedenie 1:1 vodou
anhydritové alebo sadrové mazaniny (prebrúsené a vysaté) NIBOGRUND G 17 riedenie 1:1 vodou
potery z horečnatej mazaniny NIBOGRUND E 30 dôkladne zasypaný pieskom
potery z horečnatej mazaniny NIBOGRUND G 11  
teraco, kamenná dlažba, hladké a kompaktné podklady NIBOGRUND G 11  
teraco, kamenná dlažba, hladké a kompaktné podklady NIBOGRUND EXPRESS  

Pri základovaní savých podkladov z cementového poteru riedeným NIBOGRUND G 17 je možné stierkovú hmotu nanášať na ešte vlhký prednáter. V ostatných prípadoch musí prednáter pred nanesením tmeliacej hmoty zaschnúť.

NIBOPLAN U sa vsype do vedra s vodou a pomocou miešacieho prístroja s max. 600 ot./min. sa prášok stierkovej hmoty dôkladne rozmieša, pokiaľ nedosiahne rovnomernú konzistenciu bez hrčiek. Zmes sa doporučuje nechať minimálne 2 minúty odstáť a znovu krátko premiešať. Hmota sa ihneď potom nanáša na podklad a v prípade nutnosti sa uhládza pomocou oceľového hladidla. Pri nevýhodných klimatických podmienkach a pri hrúbke vrstvy nad 5 mm nemožno vylúčiť vznik vlásočnicových trhlín. Pre hrúbku vrstvy nad 5 mm doporučujeme používať NIBOPLAN 300 alebo NIBOPLAN ST 400. Eventuálne následné tmelenie pomocou NIBOPLAN U sa najlepšie vykonáva, keď je po prvej vrstve už možné chodiť, ale je ešte vlhká. Ak dôjde k jej vyschnutiu, musí sa pred druhým tmelením opatriť penetračným náterom NIBOGRUND G 17 (riediť vodou v pomere 1:1).

UPOZORNENIE

Tuhnúce vrstvy je nutné chrániť proti príliš rýchlemu vyschnutiu, ktoré zapríčiňuje napr. priamy slnečný svit, prievan, vysoká izbová teplota a pod. Pred lepením krytín musí byť vyrovnávacia vrstva úplne preschnutá!

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky. Miešací pomer predstavuje cca 6,0 l vody / 25 kg prášku.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

šedá

báza

špeciálne cementy a umelé živice

GISCODE/GEV-EMICODE

ZP 1/EC 1 „s veľmi nízkym obsahom emisií“

pochôdznosť

cca 2 hodíny/2mm

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

špeciálne informácie

vhodné pre zaťažovanie kolieskami vozíkov a pojazdných kresiel (DIN 68 131) od hr. 2 mm

vyzretosť pre pokládku

cca 48 hodín/2mm

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
25 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia