» bostik » príprava podlahy

RENOGRUND PU RAPID

zábrana voči zbytkovej vlhkosti, bez obsahu rozpúšťadiel

PU PENETRACE RYCHLÁ

RENOGRUND PU RAPID slúži na spevnenie povrchu podkladu, ako adhézny mostík na podkladoch so zbytkami lepidiel a pri aplikácii vo dvoch vrstvách aj ako zábrana voči zbytkovej vlhkosti z betónového podkladu a cementového poteru do max. 4,5 CM-%.

RENOGRUND PU RAPID je jednozložková polyuretánová penetrácia bez obsahu rozpúšťadiel na nasiakavé aj nenasiakavé podklady, ako sú betónové stropy, cementové a anhydritové potery, xylolitový poter a horečnatý poter, rovnako ako materiály na báze dreva.

Ako zábranu voči vlhkosti nepoužívajte v prípadoch podlahového vykurovania a u podkladov, ktoré sú citlivé na vlhkosť (napr. anhydritový alebo xylolitový poter).

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • jednozložkový
  • veľmi rýchle schnutie
  • bez obsahu rozpúšťadiel
  • silná priľnavosť
  • schopnosť prenikať hlboko do podkladu

 

 

APLIKÁCIA

Podklad musí byť rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku a dôkladne vyzretý. Anhydritové podlahy sa dopredu zabrúsia a povysávajú.

RENOGRUND PU RAPID je pripravená priamo na nanášanie velúrovým valčekom, aby bolo zaistené dôkladné uzatvorenie pórov a optimálne naviazanie výrobku s podkladom. K vytvoreniu zábrany voči prenikaniu zbytkovej vlhkosti z podkladu je potrebné náter aplikovať vo dvoch krokoch. Pred ďalšou aplikáciou prípravku musí dôjsť k zaschnutiu predchádzajúceho náteru (1–2 hodiny, maximálne 6 hodín). Druhý náter sa nanáša v smere kolmom na smer náteru prvého. Čerstvý náter sa zasype rovnomerným množstvom suchého kremičitého piesku.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) ako základový náter: cca 150 g/m², ako zábrana voči vlhkosti: cca 250–300 g/m². Zásyp kremičitým pieskom 2,5–4,0 kg/m².

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota

+15 °C až do +25 °C

farba

červenohnedá

báza

polyuretán

hustota

1,20 g/cm³

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
1,1 kgna dotaz
11 kgna dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia