» dokumentácia »» špeciálne maltoviny

PROTOKOLY O SKÚŠKACH MATERIÁLOV

DRŽTOFEST

 • Mechanické pevnosti
  PDF, 200 kB
 • Mrazuvzdornost
  PDF, 1,35 MB
 • Objemové zmeny
  PDF, 210 kB
 • Odolnosť voči pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok
  PDF, 1,4 MB
 • Priestup vodných pár
  PDF, 1,25 MB
 • Pružnosť a pretvárnosť
  PDF, 1,3 MB
 • Rozťažnosť
  PDF, 1,4 MB
 • DRŽTOFEST TH

 • Mechanické pevnosti
  PDF, 200 kB
 • Objemové zmeny
  PDF, 210 kB
 • LEPENKA VO VEDRE

 • Priepustnosť náteru voči transformátorovému oleju, motorovej nafte a benzínu Natural
  PDF, 300 kB
 • Priepustnosť voči kvapalinám s pH 1,5 a pH 13
  PDF, 310 kB
 • Prídržnosť k betónovému a kovovému podkladu
  PDF, 300 kB
 • Prídržnosť k oceli
  PDF, 260 kB
 • Ťahová pevnosť a prieťažnosť
  PDF, 250 kB
 • Vhodnosť použitia pre styk s pitnou vodou – Hygienik SR
  PDF, 390 kB
 • Vhodnosť použitia pre styk s pitnou vodou – Štátny zdravotný ústav
  PDF, 470 kB
 • Vhodnosť použitia pre styk s pitnou vodou – Toxikologický skríning
  PDF, 360 kB
 • Vodotesnosť
  PDF, 220 kB
 • SPRAVBETÓN

 • Mechanické pevnosti
  PDF, 200 kB
 • Mrazuvzdornost
  PDF, 190 kB
 • Objemové zmeny
  PDF, 180 kB
 • Odolnosť voči pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok
  PDF, 190 kB
 • Priestup vodných pár
  PDF, 180 kB
 • Pružnosť a pretvárnosť
  PDF, 175 kB
 • Prídržnosť
  PDF, 175 kB
 • Rozťažnosť
  PDF, 190 kB
 • SPRAVBETÓN TH

 • Mechanické pevnosti
  PDF, 200 kB
 • Mrazuvzdornost
  PDF, 180 kB
 • Objemové zmeny
  PDF, 180 kB
 • Odolnosť voči pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok
  PDF, 185 kB
 • Priestup vodných pár
  PDF, 165 kB
 • Pružnosť a pretvárnosť
  PDF, 165 kB
 • Prídržnosť
  PDF, 175 kB
 • Rozťažnosť
  PDF, 180 kB
 • STRECHUSPRAV

 • Prostup vodních par
  PDF, 205 kB
 • Přídržnost
  PDF, 215 kB
 • Tahová pevnost a průtažnost
  PDF, 210 kB
 • Vodotesnosť
  PDF, 175 kB
 • VODOTES

 • Mechanické vlastnosti
  PDF, 200 kB
 • Mrazuvzdornost
  PDF, 210 kB
 • Odolnosť voči pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok
  PDF, 220 kB
 • Propustnost vůči transformátorovému oleji, motorové naftě a benzinu Natural
  PDF, 225 kB
 • Pružnosť a pretvárnosť
  PDF, 200 kB
 • Prídržnosť
  PDF, 165 kB
 • Rozťažnosť
  PDF, 200 kB
 • Vodotesnosť
  PDF, 330 kB
 • STENUSUŠ

 • Stanovení nasákavosti cihel a pískovce
  Stanovení vlivu infuzní clony VYSUŠ ZEĎ na povrchovou vodotěsnost cihel a opuky podle ČSN 73 2578
  PDF, 110 kB
 •  

   

  +421 940 404 051


  HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
  Za Nádražím 1098
  588 13 Polná
  klasická verzia