» špeciálne maltoviny » farby a pigmenty

FARBA NABETÓN

skrášľuj, chráň a natieraj, farbu k tomu vyberaj

FARBA NABETÓN

FARBA NABETÓN účinne chráni betónové povrchy pred karbonatáciou vzdušným CO2, prenikaním vody aj sprašovaním. Je vhodná na povrchovú úpravu betónových podláh v skladoch, garážach, na nátery balkónov a terás. Pri vonkajšom použití nie je vhodná na nátery trvalo zaťažované vodou. Je tiež vhodná na nátery materiálov LEPENKA VO VEDRE, SPRAVBETÓN, VODOTES a DRŽTOFEST.

FARBA NABETÓN je jednozložková zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív, hydrofóbneho a biocidného prostriedku.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • namiešaná v ideálnej konzistencii a pripravená na tónovanie
  • vhodná na podlahy v skladoch a garážach, na náter betónových schodov a pod.
  • ideálna na farebnú úpravu hydroizolácie na balkónoch a terasách
  • je určená na ofarbovanie pigmentovými koncentrátmi FARBIČ dodávanými v širokom farebnom spektre
  • vysoká prídržnosť k podkladu
  • chráni betónové povrchy pre karbonatáciou vzdušným CO2, prenikaním vody a sprašovaním
  • esteticky zjednocuje rôznorodé alebo opravované betónové plochy

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný, či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Podklad nesmie byť najmä zaprášený. Savý podklad je veľmi vhodné napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ, čím dosiahneme odprášenie povrchu a zároveň zaistíme dokonalé spojenie podkladu s náterom. Nový a hladený betónový podklad je nutné obrúsiť alebo zdrsniť.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

FARBA NABETÓN sa pred použitím musí vždy natónovať pomocou FARBIČA. Takto pripravená farba sa môže nariediť s max. 5 % vody. Materiál je vhodné nanášať štetcom alebo valčekom. Použité náradie omyte po práci vlažnou vodou.

POUŽITIE

Nanáša sa štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Časový interval medzi nátermi je cca 4 – 24 hodín v závislosti od klimatických podmienok. Na viac zaťažované plochy (garáže, sklady..) je vhodné aplikovať 3 vrstvy náteru.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Je vykonávaná bežná nezávislá kontrola a dozor nad systémom akosti.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom FARBA NABETÓN nevyžaduje žiadne hygienické opatrenia. Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa a vypiť asi 0,5 l vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Výrobca neručí za akékoľvek škody spôsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikáciou alebo nedodržaním technologického postupu.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +25 °C

barva

neštandardná biela

hmotnost objemová

1360 kg/m³

hodnota pH

8,5–10,5

měrná spotřeba

0,35–0,50 kg/m² (2 vrstvy náteru)

obsah sušiny

40 %

propustnost oxidu uhličitého

> 50 m

propustnost pro vodní páry

trieda I

rychlost pronikání vody v kapalné fázi

< 0,1 kg/m2.h0.5

skladování

v suchu pri +5 °C až +35 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

soudržnost odtrhovou zkouškou

≥ 2,0 N/mm²

vytvrzování

7 dní

zasychání

5 hod (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
4 kg29,47
8 kg57,67

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia