» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA

voňavá jednozložková vnútorná hydroizolácia pod obklady a dlažby

KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA

KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA je určená ako izolácia proti stekajúcej vode, na prekrytie trhlín v podkladoch stavebných materiálov. Je možné ju použiť ako pružnú membránu pod keramické obklady a dlažby, ktoré možno nalepiť flexibilnými lepidlami.

KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA nie je vhodná na použitie v exteriéri. Nehodí sa na ťažšie prevádzkové zaťaženie, na izoláciu plôch trvalo vystavených vlhkosti alebo umiestnených pod vodou, do chemicky agresívneho prostredia ani prekrytie aktívnych trhlín a dilatačných škár. Nie je možné ju použiť ako finálnu vrstvu odolávajúcu oteru a UV žiareniu. Nie je možné ju tiež použiť na nanášanie na trvalo vlhké podklady a na podklady, ktoré môžu uvoľňovať oleje alebo plastifikátory. Pre všetky náročné aplikácie, keď je podklad vlhký, predpokladáme trvalé zaťaženie vodou alebo na vonkašie použitie je potrebné použiť dvojzložkovú LEPENKU VO VEDRE.

KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA je zmes plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív, neobsahuje ťažké kovy.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • namiešaná v ideálnej konzistencii a pripravená na okamžité použitie
  • jednoducho spracovateľná
  • výborná priľnavosť k väčšine poréznych stavebných materiálov (sadrokartón, drevotrieska a pod.)
  • vysoko pružná, vhodná aj na anhydritové podklady
  • hygienicky neškodná

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý (max. 6 % vlhkosti), nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

PRÍPRAVA MATERIÁLU

KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA je už od výrobcu namiešaná do optimálnej hustoty. Neriediť! Materiál je vhodné nanášať štetcom alebo valčekom. Použité náradie omyte po práci vlažnou vodou.

POUŽITIE

KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA sa na savé podklady aplikuje najskôr ako penetrácia nariedená v pomere 1:1, alebo sa miesto toho penetruje pomocou výrobku STAVLEP alebo HLBOŇ. Pri silne savých materiáloch ako napr. pórobetón, sadrokartón a pod. je penetrácia nevyhnutná! Po zaschnutí vykonávame v ďalšom technologickom kroku prvý náter v celej ploche. Do tejto prvej súvislej vrstvy sa v exponovaných miestach (rohy, prestupy, styk vodorovných a zvislých plôch) vkladajú prvky TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY) podľa technologického postupu príslušného k týmto prvkom. Dbajte na dokonalé preschnutie prvej vrstvy! Následne (cca po 24 hod.) pri normálnych klimatických podmienkach je možné vykonať druhý náter – najlepšie krížom na náter prvý. Konečná úprava pod obklady a dlažby by mala dosahovať hrúbku cca 1 mm. Po dokonalom vyschnutí (cca za 24 hod.) je možné pokladať dlažbu alebo obklad s použitím flexibilného lepidla min. triedy C2 (podľa EN 12004).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Je vykonávaná bežná nezávislá kontrola a dozor nad systémom akosti.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA nevyžaduje žiadne hygienické opatrenia. Pri náhodnom použití vypláchnuť ústa a vypiť asi 0,5 l vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať roztvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +25 °C

barva

svetlookrová

doba zpracovatelnosti

chrániť pred vysychaním

hmotnost objemová

1350 kg/m³

hodnota pH

8,5–9,0

měrná spotřeba

0,8–1,0 kg/m² (2 vrstvy náteru)

obsah sušiny

62 %

přídržnost

min. 0,80 MPa

skladování

v suchu pri +5 °C až +30 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

speciální informace

prídržnosť flex. lepidla (napr. DLAŽBULEP) k izolácii min. 0,7 MPa

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
4 kg17,68
8 kg34,42

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia