» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

LEPENKA V PRÁŠKU

jednozložková flexibilná hydroizolačná stierka

LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU sa používa na utesnenie povrchu betónových konštrukcií v hydrotechnických stavbách, vo vodárenstve a pod. Ďalej nachádza uplatnenie ako tesniaca vrstva na súdržných vápennocementových omietkach, murive zhotovenom z pórobetónových dielov, poprípade pálených tehál, na sadrokatónových doskách a ďalších únosných podkladoch. Osvedčuje sa ako poistná hydroizolácia pod keramické obklady alebo iné nášlapné vrstvy v kúpeľniach, bazénoch, vodných nádržiach a ďalších konštrukciách. Ďalšou výhodou je mimoriadna odolnosť stierky voči priepustu CO2 a tým pádom ochrana konštrukcie voči karbonatizácii. Stierka je súčasne veľmi priepustná pre vodné pary, čím umožňuje konštrukcii dýchať. S ohľadom na jednoduchý priepust vodných pár je LEPENKA V PRÁŠKU vhodná aj na podklady so zníženou mrazuvzdornosťou v exteriérových aplikáciách.

LEPENKA V PRÁŠKU je jednozložková, trvalo pružná polymércementová tesniaca suspenzia určená na hydroizoláciu najrôznejších betónových a železobetónových konštrukčných prvkov.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

 • jednozložková, má veľmi dobrú spracovateľnosť, rozmiešava sa iba s vodou
 • na vnútorné aj vonkajšie použitie
 • je možné nanášať aj na vlhký podklad
 • výborná prídržnosť k podkladu
 • trvale odoláva vysokému vodnému pretlaku
 • vysoko pružná a umožňuje preklenutie trhlín
 • odolná voči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
 • zvyšuje odolnosť betónu voči najrôznejším agresívnym vodám
 • odolná trvalému pôsobeniu kyslých roztokov do pH 1,5 a zásaditých roztokov do pH 13,0
 • vysoký difúzny odpor voči CO2, čím zabraňuje karbonatizáci­i betónu
 • má výbornú UV stabilitu

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť prevlhčený, nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové vady je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRAVBETÓN. Pre zaistenie dobrej priľnavosti pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ. V prípade exteriérových aplikácií je nevyhnutné, aby podkladové vrstvy boli mrazuvzdorné.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA V PRÁŠKU je dodávaná v suchom stave. Vlastná príprava sa vykonáva tak, že sa k suchej zložke postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo vody, až je dosiahutá kašovitá konzistencia vhodná na nanášanie. Optimálne množstvo vody je 0,2 – 0,3 litra/kg suchej zložky, tzn 0,6 – 0,9 litra vody na balenie 3 kg, 1,8 – 2,7 litra vody na balenie 9 kg a 3,6 – 5,4 litra vody na balenie 18 kg. Pri prípadnom dorieďovaní stierky je nutné zmes dokonale premiešať.

POUŽITIE

LEPENKA V PRÁŠKU sa nanáša štetcom alebo valčekovaním a to najmenej v dvoch až troch vrstvách. Nanášanie je vhodné vykonávať tzv. krížom (ťahy štetca v navzájom kolmých smeroch). Druhú, resp. tretiu vrstvu je možné nanášať vždy až po zatuhnutí predchádzajúcej vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená minimálna hrúbka náteru pre parotesnú izoláciu je 2 mm. Minimálna hrúbka náteru exponovaného tlakovej vode musí predstavovať 1,5 mm. V ostatných prípadoch predstavuje minimálna hrúbka 1 mm. Je potrebné dbať na to, aby čerstvý náter príliš rýchlo nevyschol, pretože potom nestačí polymérna zložka vytvoriť dostatočne pevné väzby a materiál má zníženú pružnosť. Doporučujeme preto aplikovať LEPENKU V PRÁŠKU pri vhodnom počasí. Je tiež vylúčené po aplikácii akýmkoľvek spôsobom pridávať zámesovú vodu, rosiť alebo vlhčiť čerstvý náter. Všetky praskliny v podklade, rohy, napojenia a ďalšie špecifické partie je potrebné riešiť pomocou TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku v súlade so systémom 3 a vydal protokol č. 1301-CPR-90–08–2006.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm. Práca s LEPENKOU V PRÁŠKU nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

šedá

difúzní odpor Rd; CO2

> 250 m/s

difúzní odpor Rd; H2O

< 1 m/s

doba zpracovatelnosti

60 minút (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

měrná spotřeba

1,5–1,7 kg/m² (2 vrstvy náteru; 1 mm náteru)

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vápennou vodou

1,72 MPa

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

1,75 MPa

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

1,73 MPa

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

1,807 MPa

přídržnost k podkladu – počáteční

1,82 MPa

schopnost přemostění trhlin v běžných podmínkách

≥ 1 mm

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

tažnost

> 30 %

vodotěsnost

bez priesaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodného stĺpca)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
3 kg8,15
9 kg23,03
18 kg45,04

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia