» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

LEPIDLO NA BAZÉNY

spojí aj sklo s betónom – vodotesne a pružne

LEPIDLO NA BAZÉNY

LEPIDLO NA BAZÉNY je určené na lepenie najrôznejších obkladových prvkov vrátane sklenených, vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri. Používa sa ako tesnenie a lepiaca medzivrstva najmä pod špeciálne obklady vo vodárenstve, čističkách odpadových vôd, potravinárskom priemysle a špeciálnych hydrotechnických stavbách. Používa sa aj na obklady v kúpeľniach a bazénoch, na balkónoch a lodžiách – skrátka všade tam, kde je potrebné s najvyššou istotou zaistiť trvalú vodotesnosť a prídržnosť obkladu.

LEPIDLO NA BAZÉNY je dvojzložkový, trvalo pružný polymércementový lepiaci tmel zložený zo suchej zložky na anorganickej báze a vodou riediteľnej modifikovanej polymérnej disperzie.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • dodávané v stanovenom pomere zložiek
  • veľmi dobrá spracovateľnosť
  • vhodné aj pre extrémne namáhané balkóny a lodžie
  • výborná priľnavosť k podkladu aj lepenému materiálu
  • trvalo odolné voči vysokému vodnému pretlaku (až 80 m vodného stĺpca) ako pozitívne, tak negatívne
  • vysoko pružné a umožňuje preklenutie aj pohyblivých trhlín
  • trvalo mrazuvzdorné
  • trvalo odolné voči UV žiareniu a pôsobeniu atmosferických vplyvov
  • zaisťuje pružné prikotvenie lepených obkladových prvkov k podkladu – vrátane sklenených
  • ekologicky šetrné a hygienicky úplne neškodné

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové chyby je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRAVBETON. Na zaistenie dobrej priľnavosti pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

LEPIDLO NA BAZÉNY je dodávané už v stanovenom pomere suchej a kvapalnej zložky, ktorý predstavuje 2,5 dielov suchej zložky : 1 dielu kvapalnej zložky hmotnostne. Vlastná príprava sa vykonáva tak, že k tekutej zložke sa postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo zložky suchej, až je dosiahnutá kašovitá konzistencia vhodná na nanášanie. Na miešanie je možné použiť bežné vrtuľové miešadlo. Podľa použitého spôsobu nanášania alebo účelu použitia je možné pridať až 10 % vody. Pri prípadnej úprave konzistencie tmelu je nutné zmes opäť dokonale zhomogenizovať.

POUŽITIE

LEPIDLO NA BAZÉNY je možné nanášať v prípade lepenia hrebeňovou stierkou, pri stierkovaní nerezovým hladidlom. Sila vrstvy nesmie presiahnuť 10 mm. Škárovanie nie je možné vykonávať skôr než po 24 hodinách (pri teplotách pod +10 °C sa táto doba výrazne predlžuje). Plné zaťaženie je možné po 28 dňoch. Po celú dobu spracovania a zretia nesmie teplota malty klesnúť pod +5 °C. Prípadné znečistenie kovových líšt a kovových prvkov je nutné ihneď očistiť, inak na nich ostanú trvalé škvrny.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadnia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu zaisťuje TZÚS Praha. Dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí mininálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca s dvojzložkovým LEPIDLOM NA BAZÉNY nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok (suchá zložka) obsahuje alkalické zložky a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

biela

doba zavadnutí

≥ 20 min

doba zpracovatelnosti

90 minút (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)

hmotnost sypná

1610 ± 50 kg/m³ (suchá zložka)

měrná spotřeba

1,6–2,0 kg/m²/mm

obsah Cr⁶

≤ 0,0002%

obsah sušiny

48 ± 5 % (kvapalná zložka)

pevnost v tahu

> 1,7 MPa

přídržnost tahová po cyklech zmrazení - rozmrazení

> 1,1 MPa

přídržnost tahová po ponoření do vody

> 1,2 MPa

přídržnost tahová po tepelném stárnutí

> 1,5 MPa

přídržnost tahová počáteční

> 1,6 MPa

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

skluz

< 0,5 mm

statický modul pružnosti v tlaku

0,1 GPa

tažnost

> 40 %

třída reakce na oheň

E

vodotěsnost

bez priesaku (> 0,8 MPa, tj. 80 m vodného stĺpca)

vysoce deformovatelné lepidlo: průhyb

≥ 5 mm

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
21 kg (15 kg a 6 l)62,38

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia