» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS

lepí, drží, tesní, voda hnevom besnie

SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS

SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS je výrobok s veľmi jednoduchou aplikáciou. S jeho pomocou je možné zalepovať a utesňovať celý rad spojov alebo priechodov pri stavebných a kovových konštrukciách. Vďaka jeho vynikajúcej vodotesnosti sa používa na vystuženie spojov pri systémoch hydroizolácií HASOFT. Uplatnenie nachádza aj ako parotesná zábrana pri montáži okien medzi rámom okna a murivom. Používa sa tiež pri tzv. „suchej” montáži BALKÓNOVÉHO PROFILU.

Samolepiaci butylový pás s vrstvou netkanej textílie na povrchu. Zo zadnej strany je opatrený strhávacím papierikom. Používa sa najmä na vodotesné a parotesné utesnenie spojov v stavebných a kovových konštrukciách.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • výborná priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov, murivo, PVC, drevo, kovy a pod.
  • veľmi dobre sa naň nanášajú ďalšie nátery, omietky a pod.
  • odoláva alkalickému prostrediu
  • je odolný voči poveternostným vplyvom
  • je vhodný na vytvorenie vodotesných spojov pod obklady a dlažbu
  • používa sa na parotesné utesnenie medzi rámami okien a murivom, taktiež pri montáži balkónového profilu
  • je hygienicky aj ekologicky úplne neškodný
  • znižuje a tlmí vibrácie pri spojoch kovových konštrukcií a karosérií

 

 

APLIKÁCIA

Pokyny na spracovanie

Podklad: Z povrchu opravovaného podkladu musia byť odstránené všetky nesúdržné, uvoľnené, zvetrané či inak poškodené časti. Povrch musí byť suchý a nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Na zaistenie dobrej priľnavosti k betónu, pórobetónu a pod. je vhodné podklad upraviť pomocou STAVLEPU alebo HLBOŇA.

Teplota podkladu ani okolitej atmosféry nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +40 °C.

Aplikácia: Po odstránení krycej fólie sa rukou pritlačí priamo na požadované miesto. Je potrebné pracovať s rozvahou, pretože odstránenie a očistenie butylového tmelu je veľmi pracné. Okamžite po prilepení pásu je možné nanášať napr. hydroizoláciu alebo iné formy povrchovej úpravy.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204.

Ochrana zdravia pri práci

Práca s vyššie uvedeným materiálom neprináša žiadne zdravotné riziká.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až +40 °C

barva

šedá

odolnost proti teplu

-30 °C až +80 °C

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
50 mm / 20 m
síla 1,0 mm
22,93
100 mm / 5 m
síla 1,0 mm
12,46
100 mm / 20 m
síla 1,0 mm
47,21

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia