» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

STENUSUŠ KRÉM

prvá pomoc pre vlhkú stenu

STENUSUŠ KRÉM

STENUSUŠ KRÉM je určený na zhotovenie dodatočnej vodorovnej izolácie v murive s trvalo funkčným vodu odpudzujúcim (hydrofobizujúcim) účinkom. Zastavuje priepust a vzlínanie vlhkosti v murive a vlhké murivo trvalo vysuší. Navracia konštrukcii pôvodné vlastnosti a funkciu, čím zabraňuje výkvetom solí a tvorbe plesní. Spôsobuje trvalé vysušenie tehlového, kamenného a zmiešaného muriva, betónu, pórobetónu, pieskovca a dutinových tehál s hrúbkou až 300 mm.

STENUSUŠ KRÉM je jednozložkový, na okamžité spracovanie pripravený, ľahko nažltlý, tixotropnú vodu odpudzujúci krém s veľmi nízkou viskozitou na báze alkoxysilanu a siloxanu. Obsah účinnej látky výrobku je cca 80 %.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • jednoduchá aplikácia vytlačovacou pištoľou zo štandardnej 310ml kartuše
  • nie je žieravý ani toxický
  • nie je potrebné ho zmrazovať
  • vďaka nestekavej konzistencii nevyteká z otvorov a rovnomerne vyplní celé okolie diery
  • prácu je možné kedykoľvek prerušiť a opäť pokračovať
  • chemicky „podreže” stenu v hrúbke až 300 mm
  • preruší cestu vzlínajúcej vode
  • vydrží desiatky rokov

 

 

APLIKÁCIA

Princíp metódy spočíva v tom, že do vlhkej steny sa vodorovne vyvŕtajú otvory s priemerom 12 mm v rozstupe 70–110 mm. Hĺbka vŕtaných otvorov by mala končiť 15–30 mm od opačného povrchu vŕtanej steny. Pred začatím injektáže sa z vyvŕtaných otvorov dôkladne vysávačom vysaje alebo stlačeným vzduchom vyfúka prach. Priložená hadička sa nasunie na špičku kartuše, vsunie sa do vyvŕtaného otvoru a ten sa prípravkom úplne vyplní. Na vytlačovanie sa používa bežná ručná pistoľ na plastové kartuše. Aplikácia sa vykonáva do vodorovných vrtov v jednom rade a iba v jednej pracovnej operácii. Otvory sa môžu po dokončení práce vyplniť hydroizolačnou maltou VODOTES. Doba vysušenia ošetrenej steny je závislá od jej hrúbky, nasiakavosti stenového materiálu, od teploty a intenzity vetrania. Vysušujúce účinky sú zrejmé obvykle o 2–5 týždňov. Po 7–14 dňoch je možné pristúpiť k novému omietnutiu ošetrených (izolovaných) stien. Pôvodnú omietku je nevyhnutné odstrániť do výšky cca 0,5–0,8 m nad pôvodnú hranicu zvlhnutia muriva. Je vhodné preškrabať škáry medzi tehlami či kameňmi, odstrániť všetok nesúdržný materiál a zbaviť povrch muriva prachu a úlomkov. Na takto pripravený podklad sa nanesie sanačná omietka HASSAN alebo omietka so SANAČNÝM KONCENTRÁTOM 3v1 podľa WTA 2–2–91.

VÝDATNOSŤ

hrúbka steny 100 mm 200 mm 300 mm
priemer vrtáka 12 mm 12 mm 12 mm
hĺbka vrtu 85 mm 185 mm 285 mm
orientačná spotreba na bm 145 ml 145–290 ml 290–310 ml
orientačná spotreba na bm 1/2 kartuše 1/2–1 kartuša 1 kartuša

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

biela až nažltlá

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
250 g13,75

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Husovo náměstí 48
588 13 Polná
klasická verzia