» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

STENUSUŠ

difúzna clona

STENUSUŠ

STENUSUŠ v murive sa postupne topí a difunduje, roztok preniká do pórov muriva a do maltových škár, čím vytvára nepriepustnú clonu proti vzlínajúcej vlhkosti. Difúzia je technicky najúčinnejšia metóda na zavedenie chemických prostriedkov proti vlhnutiu. Zmrazené patróny môžu byť zasunuté priamo do maltových škár, čo sú hlavné cesty pre akúkoľvek vzlínajúcu vlhkosť. Kapilárny efekt zaisťuje, že uvoľnené silikonáty sledujú prirodzené cesty samotnej vzlínajúcej vlhkosti. Automatickým prínosom je to, že prostriedok proti vlhnutiu sa ukladá práve tam, kde môže byť najúčinnejší. Difúzia bráni hromadnému roztoku vo veľkých nepredpokladaných dutinách.

STENUSUŠ je vodný roztok silikonátov vo forme zmrazovacích valcových patrón, ktoré sa po zmrazení zavedú do vyvŕtaných otvorov v murive.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • vhodné na trvalé vysušenie takmer všetkých druhov muriva (nie je vhodná do dutých keramických tvárnic)
  • jednoduchá a rýchla aplikácia (potrebujete iba vŕtačku a mrazničku)
  • presné dávkovanie
  • ošetrenie len z jednej strany muriva, spravidla z vonkajšej strany stavby
  • nehorľavé, bez zápachu
  • ekologicky úplne neškodné

 

 

APLIKÁCIA

Princíp metódy spočíva v tom, že do vlhkej steny sa vodorovne vyvŕtajú otvory s priemerom 26 mm v rozstupe 110 mm. Hĺbka vŕtaných otvorov by mala končiť 50 mm od opačného povrchu vŕtanej steny. Pred vlastným použitím sa príslušné množstvo patrón vloží do mrazničky s teplotou minimálne –18 °C, kde sa nechajú zmrznúť. Patróny je možné zmraziť mimo pracovisko a na stavbu ich dopraviť vo vhodnom termoboxe. Zmrazené patróny sa po odstránení plastového obalu ihneď vložia v predpísanom počte do vyvŕtaných otvorov. Po rozpustení a vsiaknutí sa do otvorov vloží ďalšia dávka. Celý postup vkladania patrón sa opakuje celkom 3 – 4-krát. Otvory sa môžu po dokončení práce vyplniť hydroizolačnou maltou VODOTES. Doba vysušenia ošetrenej steny je závislá od jej hrúbky, nasiakavosti murovacieho materiálu, od teploty a intenzity vetrania. Vysušujúce účinky sú viditeľné obvykle o 2 – 5 týždňov. Po 7 – 14 dňoch je možné prikročiť k novému omietnutiu ošetrených (izolovaných) stien. Pôvodnú omietku je nevyhnutné odstrániť do výšky cca 0,5 – 0,8 m nad pôvodnou hranicou zvlhnutia muriva, je vhodné preškrabať škáry medzi tehlami a kameňmi, odstrániť všetok nesúdržný materiál a zbaviť povrch muriva prachu a úlomkov. Na takto pripravený podklad sa nanesia sanačná omietka HASSAN, alebo omietka so SANAČNÝM KONCENTRÁTOM 3v1.

VÝDATNOSŤ

hrúbka steny počet patrón vkladaných súčasne do 1 otvoru počet aplikácií celkový počet patrón na 1 bm
45 2 3 54
45 2 4 72
60 3 3 81
60 3 4 108

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

číra

hodnota pH

12,0

hustota

1,13 ± 0,10 g/cm³

speciální informace

délka patróny cca 200 mm

teplota tuhnutí

-14 °C

viskozita

110 ± 20 mPas

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
50 patron16,29

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia