» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

TESNIČ PÁSKA

vo vode bobtná

TESNIČ PÁSKA

TESNIČ PÁSKA je ekologický materiál prírodného pôvodu, špeciálne upravený a dodávaný vo forme pások. Hlavná oblasť použitia spočíva vo využití jeho schopnosti mimoriadne zväčšovať svoj objem v styku s vodou – bobtnať a vytvárať pri tom vysoko pastickú viažucu hmotu, ktorá má skvelé hydroizolačné vlastnosti.

TESNIČ PÁSKA je jednozložková hmota vo forme pásikov, ktorá vďaka svojej schopnosti mimoriadne zväčšovať svoj objem pri styku s vodou slúži ako ideálny materiál na tesnienie prestupov, priechodov, pracovných škár a pod. Aktívna zložka TESNIČA – bentonit – je čisto prírodného pôvodu, odoláva UV žiareniu a je úplne stabilná, indiferentná a znášanlivá voči kyselinám, zásadám, alkáliám, rastlinným aj minerálnym olejom, ropným derivátom a pod.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • expanduje reakciou s vodou a dokonale sa prispôsobuje tvaru a profilu škáry, čím zaistí bezchybné utesnenie škáry, prestupu či priechodu aj proti tlakovej vode
  • bobtnajúce vlastnosti nie sú ovplyvnené množstvom cyklov sucho-vlhko
  • samoinjektážne vlastnosti – vďaka bobtnavosti a plasticite dokáže prenikať proti pôsobeniu tlaku vody a utesňovať aj dodatočne vzniknuté škáry, pukliny a trhliny
  • po dosiahnutí rovnovážneho stavu vyvíja TESNIČ tlak na steny škáry a zaručuje tak účinné utesnenie
  • aktivácia TESNIČA trvá dlhšie ako počiatočné zrenie betónu, a preto ho pri použití v pracovnej škáre nemôže poškodiť
  • TESNIČ je úplne ekologický materiál prírodného pôvodu a je absolútne nejedovatý a inertný
  • samoopravné schopnosti – pokiaľ je TESNIČ poškodený (prederavený klincom a pod.), sám sa zacelí a poškodenie „opraví“
  • jednoduchá aplikácia
  • vhodné na prestupy v bazénoch, septikoch, nádržiach, prestupy kanalizačných rúrok, spoje železobetónových prefabrikátov (skruže, rúry…), napojenia pri betonáží atď.

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

TESNIČ PÁSKA sa neaplikuje na plochy, na ktorých sa vyskytuje stojaca voda. Voda musí byť z povrchu úplne odstránená a do následnej betonáže musí byť povrch pásky chránený pred vodou.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

TESNIČ PÁSKU je možné rezať alebo strihať do ľubovoľného požadovaného tvaru. Na aplikáciu do existujúcich škár je možné použiť aj mechanické prostriedky (kladivo a pod.). TESNIČ PÁSKA nie je vhodná do otvorených škár.

POUŽITIE

TESNIČ PÁSKA má jednoduchú montáž. Položíme ju na podkladovú betónovú plochu tak, aby bol zaistený dokonalý kontakt s podkladom (v prípade nerovného povrchu je vhodné použiť na vyrovnanie aj prilepenie TESNIČ TMEL) preložíme spevňovacou mriežkou (pokiaľ existuje nebezpečenstvo vychýlenia napr. betonáž s použitím čerpadla z veľkej výšky) a po cca 25 cm oceľovými klincami priprevníme. Betónovanie môže byť vykonané bezprostredne po kladení. Minimálna hrúbka betónu v okolí TESNIČA nesmie byť menšia ako 7 cm.

TESNIČ musí byť pre optimálnu funkciu v uzavretom priestore, aby pri aktivácii mohol vyvinúť tlak na škáru. Na krátkodobú ochranu v otvorených škárach musí byť chránený pred mechanickými vplyvmi, pretože nie je určený na mechanické namáhanie (oter, obrus a pod.). Všeobecne vzaté TESNIČE nie sú vhodné na aplikácie, kde môže dôjsť k odtlačeniu, nadvihnutiu alebo deformácii konštrukcie bobtnajúcou silou. Taktiež nedporučujeme TESNIČE na dilatačné škáry ani škáry, ktoré sa významne a opakovane pohybujú.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifkovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba.

BEZPEČNOST ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom TESNIČ nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa a vypiť asi 0,5 l vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

čierna

hmotnost objemová

1250 kg/m³

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

změna objemu ve volném prostoru po 10 dnech

min. 200 %

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
10×15 mm / 8m33,65
150×1,5 mm / 2 m12,19
150×1,5 mm / 20 m110,73
20×15 mm / 5 m31,54
20×25 mm / 5 m48,40
23×18 mm / 5 m42,49

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia