» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

TESNIČ TMEL

lepí, tesní, bobtná

TESNIČ TMEL

TESNIČ TMEL je ekologický materiál prírodného pôvodu, špeciálne upravený a dodávaný vo forme tmelu. Hlavná oblasť použitia spočíva vo využití jeho schopnosti mimoriadne zväčšovať svoj objem v styku s vodou – nabobtnať a vytvárať pri tom vysoko plastickú a viažucu hmotu, ktorá má skvelé hydroizolačné vlastnosti.

Jednozložková hmota vo forme tmelu, ktorá vďaka svojej schopnosti mimoriadne zväčšovať svoj objem v styku s vodou slúži ako ideálny materiál na tesnenie prestupov, prechodov, pracovných škár a pod. Aktívna zložka TESNIČA – bentonit – je čisto prírodného pôvodu, odolává UV žiareniu a je úplne stabilná, indiferentná a znášanlivá voči kyselinám, zásadám, alkáliám, rastlinným aj minerálnym olejom, ropným derivátom a pod.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • expanduje reakciou s vodou a dokonale se prispôsobí tvaru a profilu škáry, čím zaistí bezchybné utesnenie škáry, prestupu či prechodu aj proti tlakovej vode
  • bobtnajúce vlastnosti nie sú ovplyvnené množstvom cyklov sucho-vlhko
  • samoinjektážne vlastnosti – vďaka bobtnavosti a plasticite dokáže prenikať proti pôsobeniu tlaku vody a utesňovať aj dodatočne vzniknuté škáry, pukliny a trhliny
  • po dosiahnutí rovnovážneho stavu vyvíja TESNIČ tlak na steny škáry a zaručuje tak účinné utesnenie
  • aktivácia TESNIČA trvá dlhšie ako počiatočné zrenie betónu, preto ho pri použití v pracovnej škáre nemôže poškodiť
  • TESNIČ je úplne ekologický materiál prírodného pôvodu a je absolútne nejedovatý a inertný
  • samoopravné schopnosti – ak je TESNIČ poškodený (prederavený klincom a pod.), sám sa zacelí a poškodenie „opraví“
  • jednoduchá aplikácia
  • vhodný na prestupy v bazénoch, zásobníkoch, nádržiach, prestupy kanalizačných rúrok, spoje železobetónových prefabrikátov (skruže, rúry…), napojenie pri betonáži atď.

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad na ktorý je nanášený, musí byť suchý (maximálne matne vlhký), zbavený prachu, mastných nečistôt a ďalších látok ovplyvňujúcich negatívne prídržnosť.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

TESNIČ TMEL je už namiešaný v hustote optimálnej pre jeho aplikáciu a nie je potrebné ho nijak upravovať.

POUŽITIE

TESNIČ TMEL sa nanáša priamo na styčné plochy alebo do škáry stierkou alebo vytlačovacou pištoľou z kartuše.

TESNIČ musí byť pre optimálnu funkciu v uzavretom priestore, aby pri aktivácii mohol vyvinúť tlak na škáru. Pre krátkodobú ochranu v otvorených škárach musí byť chránený pred mechanickými vplyvmi, pretože nie je určený na mechanické namáhánie (oter, obrus a pod.). Všeobecne TESNIČE nie sú vhodné pre aplikácie, kde môže dojsť k odtlačeniu, nadvihnutiu alebo deformácii konštrukcie bobtnajúcou silou. Taktiež nedoporučujeme TESNIČE na dilatačné škáry ani škáry, ktoré sa významne a opakovane pohybujú. Škára alebo prasklina sa najprv vyplní tmelom len z ½ objemu a zvyšok sa vyplní pomocou výrobku SPRAVBETON TH.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom TESNIČ nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa a vypiť asi 0,5 l vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

neštandardná šedá

hmotnost objemová

1110 kg/m³

přídržnost

min. 0,33 MPa

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

změna objemu ve volném prostoru po 10 dnech

min. 90 %

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
310 g7,17

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia