» špeciálne maltoviny » hydroizolácie

VNÚTORNÝ ROH KLASIK

prvok tesniaceho systému

VNÚTORNÝ ROH KLASIK

VNÚTORNÝ ROH KLASIK sa používa na napojenie TESNIACEHO PÁSU KLASIK v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.

TESNIACI PÁS, ROHY a PRIECHODY tvorí ucelený tesniaci systém, ktorým vyriešite všetky rizikové miesta v hydroizolácii pre dokonalé a trvalé utesnenie. So všetkými prvkami sa pracuje rovnakým spôsobom.

VNÚTORNÝ ROH KLASIK je zhotovený zo špeciálnej polypropylénovej tkaniny s alkalickou ochranou s kaučukovým nástrekom vytvarovaným do konkrétneho produktu.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • je vysoko pružný
  • odoláva širokému rozpätiu teplôt
  • zaisťuje dokonalé utesnenie aktívnych aj neaktívnych trhlín
  • vykazuje vysoký difúzny odpor voči radónu
  • odoláva soliam, zriedeným kyselinám aj zásadám
  • vhodný pre interiér

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Vhodným podkladom pre aplikáciu môže byť betón, plne škárované murivo, cementové omietky, pórobetón, sadrokartónové dosky, cementové potery a malty, potery z liateho asfaltu a pod. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, chybných miest, otvorených trhlín alebo ostrých hrán. Podklady musia byť bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Škáry, vylomené alebo chybné miesta je potrebné vyspraviť, a to napr. VODOTESOM.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Pre samotnú pokládku VNÚTORNÉHO ROHU KLASIK je dôležitý výber izolačného náteru. Ten musí dobre priľnúť k podkladu a musí mechanicky ukotviť sieťovinu na VNÚTORNOM ROHU KLASIK. Systémovo je doporučovaný izolačný náter LEPENKA VO VEDRE, LEPENKA V PRÁŠKU alebo KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA.

POUŽITIE

VNÚTORNÝ ROH KLASIK sa zapracuje do prvej vrstvy čerstvého izolačného náteru. Pre dokonalý výsledok je vhodné pred zaschnutím izolačného náteru VNÚTORNÝ ROH KLASIK skontrolovať a prípadne opätovne dotlačiť na požadované miesto. Následne sa VNÚTORNÝ ROH KLASIK celoplošne prekryje izolačným náterom. Ďalšou vrstvou náteru pretrieme celú plochu vrátane VNÚTORNÉHO ROHU KLASIK.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s vyššie uvedenými materiálmi neprináša žiadne zdravotné riziká.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva

červená, šedá (ostatní na vyžádání)

odolnost proti teplu

-35 °C až do +80 °C

pevnost v tahu

7 MPa

prodloužení při přetržení

70–80 %

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením

skladovatelnost

neobmedzená

tloušťka celková

min. 0,5 mm

vodotěsnost

bez priesaku

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
140×140 mm
šedý
3,02

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia