» špeciálne maltoviny » malty a lepidlá

DLAŽBULEP

pružne drží na stene aj podlahe, na slnku aj na mraze

DLAŽBULEP

DLAŽBULEP je jednozložková suchá lepiaca maltová zmes určená najmä na lepenie obkladov a dlažieb na podklady z betónu, muriva, cementových a vápennocementových mált, sardrokartónov aj KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK. S úspechom je možné ju použiť aj na lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov. Doporučujeme ju aj na lepenie na hydroizolačné stierky LEPENKA VO VEDRE a KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA. Pri použití prechodového mostíka DRSOŇje možné DLAŽBULEP použiť aj na lepenie priamo na starú dlažbu.

DLAŽBULEP je vysoko pružná lepiaca malta na báze cementu s prídavkom plastizujúcich prísad. Spĺňa požiadavky EN 12004 na zaradenie do skupiny C2TES1.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie
  • možné použitie na lepenie priamo na starú dlažbu
  • umožňuje lepenie obkladov aj na podklady vystavené deformáciám
  • má vysokú priľnavosť a pružnosť vďaka vysokému obsahu redispergovateľných polymérov
  • prípustné prehnutie lepidla je 2,5 až 5 mm
  • má výbornú prídržnosť k betónu, murivu, cementovým a vápennocementovým maltám, sadrokartónu aj KONŠTRUKČNÝM DOSKÁM HASOFT
  • je trvalo odolný voči vode a odoláva mrazu, čo ho predurčuje pre vysoko namáhané a exponované plochy (terasy, lodžie, podlahové vykurovanie, fasády)
  • je obzvlášť vhodný na lepenie na hydroizolačné stierky LEPENKA VO VEDRE a KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál. Pred nanášaním je vhodné odsekať všetky drsné nerovnosti a náliatky. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Malta sa na použitie pripravuje iba zmiešaním s vodou. 25 kg vrece je potrebné rozmiešať v 5 – 5,7 l vody pomalobežným miešadlom. Po dokonalom rozmiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte jedenkrát krátko premiešanie.

POUŽITIE

DLAŽBULEP je možné nanášať v prípade lepení hrebeňovou stierkou, pri stierkovaní nerezovým hladidlom. Hrúbka vrstvy nesmie presiahnuť 10 mm. Škárovanie nie je možné vykonať skôr ako po 24 hodinách (pri teplotách pod +10 °C sa táto doba výrazne predlžuje). Plné zaťaženie je možné po 28 dňoch. Počas celej doby spracovania a zrenia nesmie teplota malty klesnúť pod +5 °C. Prípadné znečistenie kovových líšt a kovových prvkov je nutné ihneď očistiť, inak na nich ostanú trvalé škvrny.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca s lepiacou maltou DLAŽBULEP nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými popr. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

neštandardná šedá

doba zavadnutí

30 minút

doba zpracovatelnosti

6–8 hodín (+20 °C)

doba zrání

7 dní (+20 °C)

hmotnost sypná

1410 ± 40 kg/m³

měrná spotřeba

1,6 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

5,0–5,7 l / 25kg

otevřený čas – přilnavost v tahu (po minimálně 30 min)

≥ 0,5 N/mm²

příčná deformace

2,5 ≤ S1 < 5 mm

přídržnost k podkladu – po kontaktu s vodou

≥ 1,0 N/mm²

přídržnost k podkladu – po rozmracovacích cyklech

≥ 1,0 N/mm²

přídržnost k podkladu – po stárnutí v teple

≥ 1,0 N/mm²

přídržnost k podkladu – počáteční

≥ 1,0 N/mm²

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch

skluz

≤ 0,5 mm

vydatnost

1,5–2,0; 2,5–3,0 alebo 4,0–6,0 kg/m² (stierka 4×4; 6×6 alebo 10×10 mm)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg4,35
25 kg
pouze po 42 kusech, nebo po kusech v systému s ostatními produkty
13,50

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia