» špeciálne maltoviny » malty a lepidlá

OBKLADOLEP

rýchlo, pružne, čisto lepí

OBKLADOLEP

OBKLADOLEP je lepiaca hmota určená najmä na okamžité lepenie obkladov a dlažieb na podklady z betónu, dreva, umakartu, muriva, cementových a vápenocementových mált, sadrokartónu, KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK aj polystyrénových podhľadov.

OBKLADOLEP je jednozložková lepiaca hmota na disperznej báze, pripravená na okamžité použitie. Vytvrdnutie prebieha odparením vody.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • vhodný na vnútorné použitie
  • má vysokú priľnavosť a pružnosť vďaka vysokému obsahu polymérov
  • možnosť lepenia na steny aj podlahy
  • je možné ho použiť aj na lepenie priamo na starú dlažbu
  • má výbornú prídržnosť k betónu, drevu, murivu, cementovým a vápenocementovým maltám, sadrokartónu, umakartu aj KONŠTRUKČNÝM DOSKÁM HASOFT
  • je vhodný aj na lepenie dlažby na podlahu s podlahovým vykurovaním
  • umožňuje ľahké lepenie polystyrénu, podhľadov a pod.

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál. Pred nanášaním je vhodné odsekať všetky hrubé nerovnosti a náliatky. V prípade, že podklad je povrchovo nesúdržný alebo veľmi suchý, je nevyhnutné upraviť ho pred pokládkou prechodovým mostíkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Pri lepení na umakart (alebo iné nesavé podklady) je vhodné na povrch deň vopred natiahnuť tenkú vrstvu lepidla, alebo naniesť náter DRSOŇA.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

OBKLADOLEP je už namiešaný v hustote optimálnej pre jeho aplikáciu a nie je potrebné nijak ho upravovať.

POUŽITIE

OBKLADOLEP je možné nanášať priloženou hrebeňovou stierkou. Hrúbka vrstvy nesmie presiahnuť 10 mm. S lepeným materiálom je možné manipulovať cca 15 min. po pokládke. Lepidlo nanášajte vždy na takú veľkú plochu, ktorú stihnete obložiť do 10 min. Škárovanie nie je možné vykonávať skôr ako po 24 hodinách (pri teplotách pod +10 °C sa táto doba výrazne predlžuje). Plné zaťaženie je možné po 28 dňoch. Po celú dobu spracovania a zrenia nesmie teplota lepidla a okolia klesnúť pod +5 °C. Prípadné znečistenie kovových líšt a kovových prvkov je nutné ihneď očistiť vodou.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s lepidlom OBKLADOLEP nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Pri práci je nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s disperznými hmotami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

šedá

doba zavadnutí

20 minút

hmotnost sypná

1600 ± 40 kg/m³

měrná spotřeba

1,6 kg/m²/mm

odolnost proti teplu

-20 °C až do +70 °C

přídržnost k podkladu smykovou zkouškou - po tepelném stárnutí

3,1 N/mm²

přídržnost k podkladu smykovou zkouškou - počáteční

2,4 N/mm²

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

skluz

0,1 mm

vydatnost

2; 3 alebo 4 kg/m² (stierka 4×4; 6×6 alebo 10×10 mm)

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
1,5 kg4,69
4,5 kg13,02

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia