» špeciálne maltoviny » ochrana

PUSŤTOHNEĎ

výkvet, cement, škárovačka, odstránim hneď – je to hračka

PUSŤTOHNEĎ

PUSŤTOHNEĎ je špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie škvŕn od rôznych materiálov po ukončení prác, ako je obkladanie, škárovanie, izolácia, omietanie atď. Odstraňovač je vhodný na všetky druhy betónu a výrobky na báze cementu.

PUSŤTOHNEĎ je jednozložkový kvapalný odstraňovač na čistenie materiálov od neústupných škvŕn od malty, vápna, vodného kameňa, výkvetov solí, cementu a iných znečistení.

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • je šetrný voči podkladom
  • nepoškodzuje životné prostredie
  • neutralizuje výkvety solí
  • výborne rozpúšťa uhličitany

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Čistený podklad sa najprv dôkladne navlhčí vodou, prebytočná voda sa odstráni. Tak zaručíme, že odstraňovač bude pôsobiť len na povrchu čisteného materiálu. Pred použitím na iné než cementové materiály je vždy najskôr potrebné na malej ploche overiť, či odstraňovač nepoškodzuje podklad.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

PUSŤTOHNEĎ sa aplikuje neriedený.

POUŽITIE

PUSŤTOHNEĎ dôkladne votrieme štetcom do čistého podkladu a necháme pôsobiť tak dlho, pokiaľ sa rozpúšťajú škvrny. Po ukončení pôsobenia kefou očistíme rozpustené zvyšky nečistôt a ihneď opláchneme vodou. Pokiaľ sa nepodarí odstrániť všetky škvrny, musíme celý postup opakovať. Všetky pomôcky a pracovné náradie možno očistiť vodou.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok nie je stanoveným výrobkom podľa zákona č.22/1997 Sb. a nariadenia vlády č.163/2002 Sb. v znení neskorších predpisov.

BEZPEČNOST ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom PUSŤTOHNEĎ nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Pri práci je potrebné použiť ochranné pracovné prostriedky. V prípade postriekania je nutné pokožku dôkladne umyť vodou a mydlom. Pri náhodnom požití vyvolať zvracanie a vyhľadať lekára. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až +30 °C

barva

bezbarvá kapalina

hodnota pH

<4

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

24 mesiacov

vydatnost

4 m²/kg

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
0,5 kg
rozprašovač,
prodej po kartonu 6 ks,
cena je za 1 ks
3,57
5 kg18,33

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia