» špeciálne maltoviny » opravy a prilnavosť

SPRAVBETÓN TH

…je naviac nestekavý

SPRAVBETÓN TH

SPRAVBETÓN TH je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy poškodených betónových a železobetónových vertikálnych povrchov a podhľadov. Na maltu SPRAVBETÓN TH môže byť nanášaný buď priamo vhodný typ sekundárnej ochrany v závisloti od expozície opravenej konštrukcie, napríklad LEPENKA VO VEDRE.

SPRAVBETÓN TH je jednozložková suchá maltová zmes s obsahom redispergovateľných polymérov a PP vlákien s prísadou na potlačenie stekavosti, vhodná predovšetkým na zvislé konštrukcie.

SPRAVBETÓN TH sa vyrába a dodáva v zrnitosti f, r, c (podľa tabuľky):

malta zrnitosť (mm) miešací pomer (l / 25 kg) hrúbka min. (mm) hrúbka max. (mm) pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch (MPa) pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 7 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa) E-modul (GPa)
SPRAVBETÓN TH f (jemná) 1 3,70–3,95 5 12 >4,0 >7,0 >20,0 >36,0 <23,0
SPRAVBETÓN TH r (stredná)* 4 3,45–3,70 10 25 >4,5 >7,5 >23,0 >40,0 <26,0
SPRAVBETÓN TH c (hrubá)* 8 3,40–3,65 20 40 >4,8 >8,5 >25,0 >44,0 <28,0

 

 

VÝHODY, POUŽITIE

  • rozmiešava sa iba s vodou
  • má dobrú spracovateľnosť, je tixotropný (nestekavý)
  • má výbornú prídržnosť k betónovému podkladu aj výstuži
  • je trvalo odolný voči vode a mrazuvzdorná
  • má dobré mechanické vlastnosti
  • aplikuje sa ručne či nástrekom
  • je objemovo kompenzovaný (nedochádza k zmršteniu pri tuhnutí)
  • pre vrstvy už od 5 mm
  • pochôdzny po 24 hodinách

 

 

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu sa musí odstrániť všetok nesúdržný, uvoľnený či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť a to minimálne 120 minút pred aplikáciou správkového materiálu. Náležite prevlhčený podklad musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP, alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPRAVBETÓN TH sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Pomer miešania je uvedený v tabuľke. Po dokonalom premiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte jedenkrát krátko premiešame. Za účelom dosiahnutia optimálnej spracovateľnosti je možné doporučenú dávku vody upraviť, pričom prídavok vody prekračujúci 10 % doporučeného množstva výrazne zvyšuje riziko vzniku trhlín a súčasne môže viesť k poklesu mechanických vlastností.

POUŽITIE

SPRAVBETÓN TH je možné aplikovať ručne či strojne suchým či mokrým nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním, alebo naťahovaním. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť max. hrúbku uvedenú v tabuľke. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ poslednej vrstvy najlepšie suchým polyuretánovým hladidlom. Je neprípustné povrch finalizovať za mokra. Opravené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody.

SKUŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o.č.1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému riadenia výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicu 2 ppm.

Práca so suchou sanačnou maltou SPRAVBETÓN TH nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržovať BOZ platné pre práce s cementovými popr. vápennými maltami.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

neštandardná šedá

doba zpracovatelnosti

50–60 minút (+20 °C)

hmotnost objemová suché zatvrdlé směsi

2200 ± 50 kg/m³

hmotnost sypná

1540 ± 40 kg/m³

kapilární absorpce

≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5

koeficient teplotní roztažnosti

11,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹

měrná spotřeba

1,7–1,8 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

3,40–3,95 l / 25 kg

mrazuvzdornost

min T100

obsah chloridových iontů

≤ 0,05 %

odolnost proti karbonataci

dk ≤ kontrolní betón (MC(0,45))

pevnost v tlaku

≥ 36 MPa

protismykové vlastnosti

nie je stanoveno

skladování

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch

soudržnost

≥ 2,0 MPa

statický modul pružnosti v tlaku

≥ 15 GPa

tepelná slučitelnost

≥ 1,5 MPa

třída reakce na oheň

A1

vodotěsnost

V12

 

 

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg5,10
25 kg21,49

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

DOKUMENTÁCIA

 

 

+421 940 404 051


HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.
Za Nádražím 1098
588 13 Polná
klasická verzia